ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

หนักมาก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *หนักมาก*, -หนักมาก-

หนักมาก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
atlas(แอท'เลิส) n., (pl. atlases,atlantes) สมุดแผนที่,ชุดรวมแผนภาพและตาราง,กระดูกสันหลังส่วนคอที่ค้ำศีรษะ,ชื่อเทพเจ้ากรีกที่ค้ำฟ้าอยู่,คนที่แบกภาระหนักมาก,ชื่อขีปนาวุธขนาดยักษ์ของอเมริกา (book of maps)
cloudburstn. ฝนที่ตกอย่างหนักมากและกะทันหันปานฟ้ารั่ว,พายุฝน
elephantineadj. เกี่ยวกับช้าง,คล้ายช้าง,ใหญ่โต,กำลังมหาศาล,หนักมาก,อุ้ยอ้าย
groan(โกรน) n.,v. (ส่ง) เสียงครวญคราง,เสียงพึมพำแสดงความไม่พอใจหรืออื่น ๆ ,ปรารถนา,ถูกบีบคั้น,รับน้ำหนักมากเกินไป, See also: groaner n. groaningly adv., Syn. lament,moan
slavery(สเล'เวอรี) n. การมีทาสรับใช้,ความเป็นทาส,ระบบทาส,การทำงานหนักมาก,การทำงานเยี่ยงทาส, Syn. drudge
sweater(สเวท'เทอะ) n. ผู้ที่ทำงานหนัก,เสื้อกีฬาทำด้วยขนสัตว์,เครื่องทำให้เหงื่อออก,ยาขับเหงื่อ,นายจ้างที่ใช้คนงานให้ทำงานหนักมากแต่ให้ค่าจ้างต่ำ
task(ทาสค) n. งาน,งานหนัก,เรื่องที่ยาก,ภาระหน้าที่,vt. ทำให้ทำงานหนักมากหรือเกินไป,ใช้สมองหนัก,ทำให้เหน็ดเหนื่อย. -Phr. (take to task ประณามหรือตำหนิ), Syn. job,work,burden
weighty(เวท'ที) adj. มีน้ำหนักมาก,เป็นภาระ,มีความลำบาก,สำคัญ,มีอิทธิพล, See also: weightily adv. weightiness n., Syn. serious,important,cogent,forceful
workaholic(-คะฮอลลิค) n. คนที่คลั่งทำงาน,คนที่ทำงานหนักมาก, See also: workaholism,n.
English-Thai: Nontri Dictionary
burdensome(adj) ยุ่งยาก,ลำบาก,เป็นภาระ,หนักมาก
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Torrential rainฝนหนักมากที่สุด เสมือนฟ้ารั่ว [อุตุนิยมวิทยา]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
overweigh (vt.) หนักมากกว่า
epee (n.) ดาบปลายแหลมชนิดหนึ่งที่ใช้ในกีฬาฟันดาบ มีน้ำหนักมากกว่าดาบฟอยล์
groan with (phrv.) ทำให้หนักมากด้วยการบรรทุก (อาหาร)
heavyweight (n.) นักมวยอาชีพที่มีน้ำหนักมากกว่า 79.5 กิโลกรัม หรือ 175 ปอนส์
overweight (adj.) ที่มีน้ำหนักมากเกินไป Syn. plump, heavy Ops. lean, thin
The heavens opened (idm.) ฝนตกหนักมาก
weighty (adj.) มีน้ำหนักมาก Syn. heavy
work like a horse (idm.) ทำงานหนักมาก
workaholic (n.) คนชอบทำงานหนักมากและทำเป็นระยะเวลานานๆ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Don't labor at your writingอย่าพยายามอย่างหนักมากเกินไปกับงานเขียนของคุณ
It's a good idea not to work too muchเป็นความคิดที่ดีที่ไม่ต้องทำงานหนักมากนัก
You need to do more studyingคุณต้องเรียนให้หนักมากขึ้น
I'll work harder so please don't kick me outฉันจะทำงานให้หนักมากขึ้น ได้โปรดอย่าไล่ฉันออกเลย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า หนักมาก
Back to top