ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

หนักขึ้น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *หนักขึ้น*, -หนักขึ้น-

หนักขึ้น ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
exacerbate(อิกแซส'เซอเบท) vt. ทำให้หนักขึ้น,ทำให้รุนแรงขึ้น,ทำให้โกรธเคือง,ทำให้ช้ำ., See also: exacerbation n. ดูexacerbate, Syn. intensify
fusion(ฟิว'เชิน) n. การหลอมละลาย,การหลอมเหลว,สิ่งที่หลอมละลาย,การผสมของพรรคการเมือง,ปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่นิวเคลียสของอะตอมที่เบารวมตัวกันเป็นนิวเคลียสที่หนักขึ้น (nuclear, See also: fusion), Syn. coalescence,combine ###A. separate
worse(เวิร์สฺ) adj.,adv.,n. (สิ่งที่) เลวลง,เลวกว่า,แย่กว่า,แย่ลง,หนักขึ้น,รุนแรงขึ้น
English-Thai: Nontri Dictionary
worse(adj,adv) เลวลง,แย่ลง,หนักขึ้น,รุนแรงขึ้น
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
smarten up (phrv.) ทำงานหนักขึ้น
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
We're gonna try a little harderพวกเราจะพยายามหนักขึ้นอีกหน่อย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า หนักขึ้น
Back to top