ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

หญิงคนรัก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *หญิงคนรัก*, -หญิงคนรัก-

หญิงคนรัก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: Nontri Dictionary
lass(n) หญิงสาว,หญิงคนรัก,เด็กสาว
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
girlfriend (n.) หญิงคนรัก See also: แฟนสาว, สาวคนรัก Syn. darling, sweetheart
ladylove (n.) หญิงคนรัก Syn. girlfriend, lover

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า หญิงคนรัก
Back to top