ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ส่วนเพิ่ม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ส่วนเพิ่ม*, -ส่วนเพิ่ม-

ส่วนเพิ่ม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ส่วนเพิ่มเติม (n.) classifier Syn. บทเสริม, ส่วนเสริม Ops. ส่วนสรุป, บทสรุป
ส่วนเพิ่มเติม (n.) accessory See also: addition, element, composition Syn. ส่วนประกอบ, องค์ประกอบ
English-Thai: HOPE Dictionary
appendage(อะเพน'เดจฺ) n. ส่วนผนวก,ส่วนเพิ่มใส่,แขนขา,อวัยวะประกอบ,ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา,ผู้อยู่ในสังกัด, Syn. accessory, appendix ###A. separation)
extended memoryหน่วยความจำส่วนเพิ่มหมายถึง หน่วยความจำชุด 80286, 80386 และ 80486 ซึ่งขยายแล้ว จุได้มากว่า 1 เมกะไบต์
incremental compilerตัวแปลโปรแกรมส่วนเพิ่มหมายถึง โปรแกรมพิเศษที่ทำหน้าที่เป็นตัวแปลคำสั่งในโปรแกรมให้เป็นรหัสภาษาเครื่องในทันทีที่พิมพ์ข้อความที่เป็นคำสั่งเต็มบรรทัด ตัวแปลโปรแกรมส่วนเพิ่มตัวนี้จะทำหน้าที่แปลในขณะที่เราพิมพ์คำสั่งแต่ละคำสั่ง ผิดกับตัวแปลอื่นที่จะรอจนพิมพ์โปรแกรมเสร็จหมดจึงจะลงมือแปล การแปลแบบหลังนี้ เราจะต้องรอสักนิดหนึ่ง เมื่อการแปลเสร็จสิ้นแล้ว เครื่องคอมพิวเตอร์จึงจะลงมือทำงาน ดู interpreter ประกอบ
plus(พลัส) prep. มาก,เพิ่ม,เพิ่มเข้าไป,กับ,adj. เพิ่ม,บวก,ดีเป็นพิเศษ. n. จำนวนที่เพิ่มขึ้น,ของส่วนเพิ่ม,ส่วนเกิน,ผลกำไร. conj. ด้วยและ
surtax(เซอ'แทคซฺ) n. ภาษีส่วนเพิ่ม,อัตราภาษีเพิ่ม vt. จัดเก็บภาษีเพิ่ม, Syn. extra tax
English-Thai: Nontri Dictionary
increment(n) ส่วนเพิ่ม,ผลกำไร
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
incrementส่วนเพิ่ม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
supplementส่วนเพิ่มเติม, ภาคผนวก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
extended memoryหน่วยความจำส่วนเพิ่ม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Differentialส่วนเพิ่ม [การบัญชี]
Mark onส่วนเพิ่มจากต้นทุน [การบัญชี]
extended memoryหน่วยความจำส่วนเพิ่ม [คอมพิวเตอร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
supplement (n.) ส่วนเพิ่มเติม See also: ส่วนเสริม Syn. addition, increment
accessory (adj.) ซึ่งเป็นส่วนเพิ่มเติม See also: Syn. additional, extra
extra tax (n.) ภาษีส่วนเพิ่ม See also: ภาษีที่เก็บเพิ่ม Syn. surcharge
surtax (n.) ภาษีส่วนเพิ่ม See also: ภาษีที่เก็บเพิ่ม Syn. surcharge, extra tax

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ส่วนเพิ่ม
Back to top