ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ส่งเสียงเอะอะโวยวาย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ส่งเสียงเอะอะโวยวาย*, -ส่งเสียงเอะอะโวยวาย-

ส่งเสียงเอะอะโวยวาย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
rumpus(รัม'พัส) n. ความวุ่นวายที่อึกทึกครึกโครม,ความอลหม่าน,การส่งเสียงเอะอะโวยวาย pl. rumpuses, Syn. commotion,uproar
vociferate(โวซิฟ'เฟอเรท) vt.,vi. ส่งเสียงร้องดังหรือหนวกหู,ตะโกนร้อง,ส่งเสียงเอะอะโวยวาย., See also: vociferator n., Syn. shout,bawl

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ส่งเสียงเอะอะโวยวาย
Back to top