ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สิ่งปกคลุม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สิ่งปกคลุม*, -สิ่งปกคลุม-

สิ่งปกคลุม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
closure(โคลส'เชอะ) n. การปิด,การยุติ,สิ่งที่ปิด,กำแพงล้อมรอบ,ฝาปิด,สิ่งปกคลุม. vt.,vi. ทำให้ยุติ,ยุติ
coat(โคท) {coated,coating,coats} n. เสื้อคลุม,เสื้อนอก,สิ่งปกคลุม,ขน,เปลือก,ชั้นผิวหนัง,แผ่นตราลวดลายบนโล่,กระโปรง. vt. ใส่เสื้อคลุม,ปกคลุม,ทา,ฉาบ,หุ้ม,เคลือบ, Syn. cover
covert(คัฟ'เวิร์ท) adj. ซึ่งหลบซ่อน,ซึ่งซ่อนเร้นอย่างลับ ๆ ,แอบแฝง,ภายใต้การคุ้มครองของสามี n. สิ่งปกคลุม,ที่กำบัง,ที่หลบซ่อน,การปิดบัง,การปลอมตัว,พุ่มไม้สำหรับสัตว์ที่จะล่า, See also: covertness n. ดูcovert, Syn. clandestine,hid
coverture(คัฟ'เวอะเชอ) n. สิ่งปกคลุม,การซ่อนเร้น
hap(แฮพ) n. โชค,โอกาส,เหตุการณ์,การปรากฏขึ้น,สิ่งปกคลุม vt. ปกคลุม
housing(เฮา'ซิง) n. การเคหะ,การจัดบ้านพักให้,บ้านพักทั้งหลาย,สิ่งปกคลุมหรือป้องกันม้าหรือสัตว์อื่น,สิ่งครอบคลุม,ปลอกหุ้ม, Syn. lodgings
investment(อินเวสทฺ'เมินทฺ) n. การลงทุน,เงินลงทุน,การมอบอำนาจหน้าที่,การมอบตำแหน่ง,สิ่งปกคลุม,เสื้อผ้าอาภรณ์
jacket(แจค'คิท) n. เสื้อแจ๊คเก็ต,เสื้อชั้นนอก,สิ่งปกคลุม,เปลือกหุ้ม,ปกหนังสือ vt. ใส่ปลอกหุ้ม,หุ้มห่อ, Syn. case
sham(แชม) n. การปลอมแปลง,การหลอกลวง,การแสร้ง,มารยา,การตบตา,ผู้หลอกลวง,ผู้ตบตา,นักต้ม,ของเทียม,ของหลอก,สิ่งปกคลุมให้ดูแตกต่างกันไป adj. ปลอมแปลง,หลอกลวง,แสร้ง,เก๊,เทียม,ทำให้ดูแตกต่างไป vt.,vi. เลียนแบบ,แสร้งทำ,แสร้งเป็น.
sheathing(ชี'ธิง) n. การสวมใส่ปลอก,การใส่ฝัก,สิ่งปกคลุม,ชั้นนอก,วัสดุที่ใช้ปกคลุม
veil(เวล) n. ผ้าคลุมหน้า,ผ้าคลุมหน้าผู้หญิง,ผ้าโพกหัวของนักบวชหญิง,สิ่งปกคลุม,เครื่องบัง,ม่าน,ฉาก, (พืช) เยื่อหุ้ม, -Phr. (take the veil บวชชี, the veil ชีวิตหรือคำปฎิญาณของชีหรือนักบวชหญิง) vt. ปกคลุม,คลุมหน้า., See also: veillike adj.
wrapper(แรพ'เพอะ) n. ผู้ห่อ,ผู้พัน,ผู้คลุม,สิ่งที่ห่อ,สิ่งที่พันรอบ,สิ่งปกคลุม,กระดาษห่อ,เครื่องห่อ,ผ้าคลุมโต๊ะ
English-Thai: Nontri Dictionary
cloak(n) เสื้อคลุม,สิ่งปกคลุม,สิ่งปิดบัง
coat(n) เสื้อคลุม,เสื้อนอก,สิ่งปกคลุม,ชั้นผิวหน้า
coating(n) สิ่งปกคลุม,เครื่องห่อหุ้ม
housing(n) การเคหะ,บ้านพัก,สิ่งปกคลุม,ปลอกหุ้ม
mask(n) หน้ากาก,สิ่งปกคลุม,เครื่องกำบัง,การหลอกลวง,มารยา
pall(n) เสื้อคลุม,ผ้าคลุมโลงศพ,สิ่งปกคลุม
wrapper(n) เครื่องห่อหุ้ม,กระดาษห่อ,ผ้าคลุมโต๊ะ,สิ่งปกคลุม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สิ่งปกคลุม
Back to top