ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ลูกกรงหน้าต่าง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ลูกกรงหน้าต่าง*, -ลูกกรงหน้าต่าง-

ลูกกรงหน้าต่าง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
grille(กริล) n. ลูกกรงตาข่าย,ลูกกรงหน้าต่าง,โครงครอบ,เครื่องฟักไข่ปลา, See also: grilled adj.

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ลูกกรงหน้าต่าง
Back to top