ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ลำเครื่องบิน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ลำเครื่องบิน*, -ลำเครื่องบิน-

ลำเครื่องบิน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
chassis(แ?ส'ซิส) n.โครงรถยนต์ที่รวมทั้งเครื่องยนต์และล้อ,โครงช่วงล่าง,โครงลำเครื่องบิน,ฐานะเครื่องวิทยุ,ร่างกาย,รูปร่าง -pl. chassis
hull(ฮัล) n. ลำเรือ,ตัวเรือ,ลำเครื่องบิน,เปลือก,ส่วนหุ้น,ส่วนกลางที่อยู่ต่ำสุดของลำเรือ vt. เอาเปลือกออก,เจาะทะลุลำเรือ, See also: huller n., Syn. husk,shill,calyx
inboard(อิน' บอร์ด) -adj. ภายในลำเรือหรือลำเครื่องบิน, ซึ่งอยู่ใกล้ศูนย์กลาง, ซึ่งมีเครื่องยนต์อยู่ภายในลำเรือ. -adv. ภายในลำเรือหรือลำเครื่องบิน, โดยกำเนิด, โดยธรรมชาติ, Syn. inbred
undercarriage(อัน'เดอะแค'ริอิจฺ) n. โครงล่าง,ส่วนล่างของลำเครื่องบิน,ช่วงล่างของรถยนต์,แท่นรับปืนใหญ่หรืออาวุธที่เคลื่อนที่ได้อื่น ๆ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ลำเครื่องบิน
Back to top