ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ร้านเล็ก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ร้านเล็ก*, -ร้านเล็ก-

ร้านเล็ก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
newsstand(นิวซ'สแทนดฺ) n. ร้านเล็กสำหรับขายหนังสือพิมพ์
shop(ชอพ) n. ร้าน,ร้านค้า,ร้านขายปลีก,ร้านเล็ก ๆ ,โรงฝึกงาน,โรงซ่อม,สำนักงาน,ห้องทำงาน,ที่ทำงาน,อาชีพ,การงาน, talk shop สนทนาเกี่ยวกับอาชีพการงาน vi. เดินดูหรือซื้อสินค้าตามร้าน, Syn. market,store
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
newstall (n.) ร้านเล็กๆ ขายหนังสือพิมพ์ Syn. bookstall
boutique (n.) ร้านเล็กๆ ที่ขายสินค้าหรือบริการที่เฉพาะเจาะจง เช่น ร้านขายสินค้านำเข้า Syn. bazaar, emporium

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ร้านเล็ก
Back to top