ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รุกเข้าไป

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รุกเข้าไป*, -รุกเข้าไป-

รุกเข้าไป ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
break-in(เบรค'อิน) n. การบุกรุกเข้าไปในบ้าน,ระยะแรกของขบวนการหรือการใช้
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
poachingการบุกรุกเข้าไปล่าสัตว์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Infestationการติดเชื้อ, บุกรุกเข้าไปอาศัยอยู่ในร่างกาย [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
break-in (vi.) การบุกรุกเข้าไป (เช่น บ้าน, รถ, ที่ทำงาน) Syn. burglary
intrude into (phrv.) บุกรุกเข้าไป See also: รุกเข้าไป, บุกเข้า, รุกล้ำเข้าไป Syn. intrude on, obtrude on
irruption (n.) การบุกรุกเข้าไปอย่างรวดเร็วและรุนแรง See also: การรุกล้ำ Syn. invasion, incursion
obtrude on (phrv.) บุกรุกเข้าไป See also: รุกเข้าไป, บุกเข้า, รุกล้ำเข้าไป Syn. intrude on

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รุกเข้าไป
Back to top