ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ระยะเศรษฐกิจตกต่ำ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ระยะเศรษฐกิจตกต่ำ*, -ระยะเศรษฐกิจตกต่ำ-

ระยะเศรษฐกิจตกต่ำ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
slump(สลัมพฺ) vi.,n. (การ) ตกต่ำมาก,ตกฮวบลง,ซบเซา,ล้มลง,ลู่ต่ำลง,โค้งหลังลง,ลดอย่างฉับพลันและมาก,จมลง,ถลำลง,ระยะเศรษฐกิจตกต่ำ,ท่าหลังโกง,ความเงื่องหงอย,ความเศร้าซึม, Syn. fail,fall,slouch,decline

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ระยะเศรษฐกิจตกต่ำ
Back to top