ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รอยจีบ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รอยจีบ*, -รอยจีบ-

รอยจีบ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
crease(ครีส) {creased,creasing,creases} n. รอยพับ,รอยจีบ,รอยย่น,รอยรีด,รอยยับ vt. ทำให้เป็นรอยพับ (รอยจีบ/รอยรีด/รอยยับ) vi. เป็นรอยย่น,เป็นรอยจีบ
crumple(ครัม'เพิล) {crumpled,crumpling,crumples} vt. ทำให้ย่น,ทำให้ยู่ยี่,ย่น,พับ,จีบ,ทำให้พังทลาย vi. หดย่น,ย่น,เหี่ยว,พังทลาย. n. รอยพับ,รอยย่น,รอยจีบ
crumpled(ครัม'เพิลดฺ) adj. ย่น,เป็นรอยจีบ,เป็นรอยพับ,คดเกลียว, Syn. rumpled,wrinkled
flounce(เฟลาซฺ) vi. ขยับตัว,โยกตัว,สะบัดตัว,กระฟัดกระเฟียด,ดิ้นรน,เดินส่ายตัว. vt. เย็บรอยจีบหรือลายหยัก n. การกระทำดังกล่าว,จีบกระโปรง,ผ้าจีบ,รอยจีบ,ลายหยักขอบกระโปรง.
gofer(กอฟ'เฟอะ) n. รอยจีบ,รอยย่น vt. ทำให้เกิดรอยจีบหรือรอยย่น
goffer(กอฟ'เฟอะ) n. รอยจีบ,รอยย่น vt. ทำให้เกิดรอยจีบหรือรอยย่น
kilt(คิลทฺ) n. กระโปรงสั้นพับจีบสำหรับผู้ชายสก๊อตนุ่ง,กระโปรงสั้นตาหมากรุกทั่วไป. vt. ถกกระโปรงขึ้น,พับเป็นรอยจีบตรง,เคลื่อนอย่างคล่องแคล่ว
plait(เพลท) n. รอยจีบ,รอยพับ,เปีย. vt. จีบพับเป็นจีบ,ถัก (เป็นเปีย), Syn. braid,pleat
pleat(พลีท) n. รอยพับ,รอยจีบ. vt. พับ,จีบ
shir(r) (เชอร์) vt.,n. (การ) ทำให้เป็นรอยจีบหูรูด,อบเพื่อลอกเอาเปลือกไข่ออก,วิธีการเย็บรอยจีบหูรูด
tuck(ทิค) vt.,vi. จับผ้า,พับผ้า,พับ,พับแขนเสื้อ,รด,ดื่ม,หดสั้น n. สิ่งที่พับสั้น,ผ้าที่พับ,รอยจีบ,ขนม,ของรับประทาน., Syn. cover,wrap,swathe
wimple(วิม'เพิล) n. ผ้าโพกศีรษะของสตรี,ผ้าโพกศีรษะของแม่ชี,รอยพับ,รอยจีบ,ส่วนโค้ง,บริเวณโค้ง,คลื่นที่กระเพื่อมเล็กน้อย vt. สวมผ้าโพกศีรษะ,ทำให้เป็นคลื่นหรือเป็นลอน,ปิดหน้า vi. เป็นคลื่นกระเพื่อมเล็กน้อย,ไปตามโค้ง
English-Thai: Nontri Dictionary
crease(n) รอยย่น,รอยจีบ,รอยพับ,รอยยับ
plait(n) รอยพับ,รอยจีบ,เปีย,เชือกถัก
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Lugaeมีรอยจีบย่นเป็นร่องๆ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
plait (n.) รอยจีบ See also: รอยพับเป็นกลีบ Syn. pleat
pleat (n.) รอยจีบ See also: รอยพับ Syn. plait
shirr (vt.) ทำให้เป็นรอยจีบ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รอยจีบ
Back to top