ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

มีมากมาย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *มีมากมาย*, -มีมากมาย-

มีมากมาย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
superabundant(ซูเพออะบัน'เดินทฺ) adj. มีมากมายเกินไป, Syn. excessive
English-Thai: Nontri Dictionary
myriad(adj) มีจำนวนหมื่น,มีมากมาย,เหลือคณนานับ,นับไม่ถ้วน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
abound in (phrv.) มีมากมาย See also: มีเยอะแยะ, เต็มไปด้วย, อุดมไปด้วย Syn. teem in
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I'll be off, plenty to doฉันจะออกไปข้างนอก มีมากมายที่ต้องทำ
What do you care about money, you got plenty?คุณสนเรื่องเงินด้วยหรือ ในเมื่อมีมากมายอยู่แล้ว?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า มีมากมาย
Back to top