ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

มองผ่าน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *มองผ่าน*, -มองผ่าน-

มองผ่าน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
micrometer(ไมครอม'มะเทอะ) n. เครื่องมือวัดสิ่งที่มองผ่านทางกล้องจุลทรรศน์
skim(สคิม) vt. ตักของสิ่งที่ลอยอยู่บนผิวหน้าของเหลวออก,ขว้างแฉลบ,เกิดเป็นฝ้าอยู่บนผิวหน้า,ทำให้คลุมไปด้วยฝ้า,มองผ่านไปอย่างรวดเร็ว,ดูอย่างผิวเผิน,อ่านอย่างลวก ๆ vi. แฉลบผิวหน้าไป,เฉียดผ่านไป,ดูอย่างผิวเผิน,อ่านอย่างลวก ๆ ,กลายเป็นฝ้าลอยอยู่บนผิวหน้า.
skip(สคิพ) vi.,vt.,n. (การ) กระโดด,กระโดดข้าม,กระโดดเชือก,เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว,หนีอย่างลับ ๆ ,ข้าม,ข้ามไป,สิ่งที่มองผ่านไป,สิ่งที่ตกหล่น,สิ่งที่กระโดดข้าม., Syn. jump,hop
English-Thai: Nontri Dictionary
glimpse(n) การมองผาด,การเห็นแวบหนึ่ง,การมองผ่าน,การมองปราด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
cisternal puncture; puncture, suboccipitalการเจาะช่องสมองผ่านท้ายทอย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
look through (phrv.) มองผ่าน See also: มองลวกๆ, ดูคร่าวๆ Syn. see through
pass over (phrv.) มองผ่าน See also: มองลวกๆ Syn. cast over
peep through (phrv.) มองผ่าน See also: มองลอด, มองตามช่อง
peer through (phrv.) มองผ่าน See also: มองลอด
skim over (phrv.) มองผ่านSee also: ดูคร่าวๆ Syn. skim through, skip through
skim through (phrv.) มองผ่านSee also: ดูคร่าวๆ Syn. skim over, skip through
peep at (phrv.) มองผ่านเร็วๆ See also: มองแวบเดียว Syn. peek at
peep show (n.) ภาพเคลื่อนไหวที่ต้องมองผ่านเลนส์
thin (adj.) ที่สามารถมองผ่านไปได้ See also: บาง, ที่มองทะลุได้
transparent (adj.) ที่มองผ่านได้ง่าย See also: โปร่งแสง
X-ray eyes (sl.) การมีความสามารถมองผ่านสิ่งของ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า มองผ่าน
Back to top