ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

พองออก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *พองออก*, -พองออก-

พองออก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
capopy(แคน'นะพี) {capopied,capopying,capopies} n. ปะรำ,สิ่งคลุม,สิ่งที่ครอบ,ดาดฟ้า,ท้องฟ้า,ส่วนที่พองออกของร่มชูชีพ vt. คลุมด้วยสิ่งครอบคลุม, See also: caponied adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
dilation(n) การพองออก,การขยายตัว,การขยายความ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Blown-Out Appearanceลักษณะแบบโป่งพองออก [การแพทย์]
Expansionเครื่องดัดในช่องปาก,ดันออกรอบๆข้าง,การขยายตัว,ลักษณะขยายพองออก [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
round out (phrv.) พองออก See also: บวมขึ้น, อ้วนขึ้น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า พองออก
Back to top