ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

พว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *พว*, -พว-

พว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
พว. (n.) Bureau of the Royal Household Syn. สำนักพระราชวัง
พว (clas.) group See also: party, company, set, gang, sect, clique, coterie Syn. ฝ่าย, กลุ่ม, คณะ, หมู่, เหล่า, ทีม
พว (n.) group See also: community, party, company, followers, gang Syn. เหล่า, กลุ่ม, หมู่
พวกคุณ (pron.) you See also: you all Syn. พวกท่าน
พวกซ้ายจัด (n.) the leftist
พวกท่าน (pron.) you See also: you all
พวกนอกรีต (n.) nonconformist See also: rebel, eccentric, maverick, iconoclast, loner, malcontent, dissenter Syn. นอกรีตนอกรอย
พวกนอกศาสนา (n.) heretic See also: schismatic, apostate, sectarian
พวกนั้น (pron.) they Ops. เหล่าโน้น
พวกปลา (n.) shoal of fish See also: school of fish Syn. ฝูงปลา
พวกผม (pron.) we See also: us, all of us Syn. พวกเรา
พวกพ้อง (n.) friends See also: relatives, companions, gang, adherent Syn. พรรคพวก, พวก
พวกเขา (pron.) they See also: them
พวกเดียวกัน (n.) one of us See also: intimate friends Syn. คนกันเอง
พวกเรา (pron.) we See also: us, all of us
พว (n.) string See also: cluster, bunch
พว (clas.) bunch See also: string, cluster Syn. กลุ่ม, ช่อ
พวงกุญแจ (n.) key ring See also: bunch of keys
พวงดอกไม้ (n.) garland See also: bouquet
พวงดอกไม้ (n.) garland Syn. อุบะ
พวงดอกไม้ (n.) garland See also: wreath Syn. พวงมาลัย, พวงมาลา
พวงดอกไม้ (n.) garland See also: wreath Syn. พวงมาลัย, พวงมาลา
พวงมาลัย (n.) garland Syn. พวงดอกไม้, อุบะ
พวงมาลัย (n.) steering wheel (car) See also: helm (boat)
พวงมาลา (n.) wreath
พวงหรีด (n.) wreath Syn. หรีด
พวน 1 (n.) line Syn. แถว, แนว
พวน 1 (n.) hawser See also: rope, cable Syn. เชือกพวน
พวน 2 (n.) threshed rice ear See also: threshed paddy ear
พวน 2 (n.) sugarcane pressed the second time
พว (v.) spout See also: jet, gush Syn. พุ่ง, พวยพุ่ง
พว (n.) spout Syn. พวยกา
พวยกา (n.) spout
พวยน้ำ (n.) column of water moving rapidly into the air
พวยพุ่ง (v.) spout See also: jet, gush Syn. พุ่ง
พวยพุ่ง (v.) spout See also: gush, jet Syn. ฉีด, พ่น, ทะลัก
English-Thai: HOPE Dictionary
aalii(อะลี' อี) n. ชื่อต้นไม้จำพวก Dodonaea viscosa ในออสเตรเลีย ฮาวาย อาฟริกา และอเมริกากลาง (a bushy shrub)
abaca(อาบา' คะ, อา' บาคะ) n. พืชจำพวก Musa textilis ในฟิลิปปินส์ ใช้ในการทำเชือก
abalone(แอบ' บะโลน) n. หอยทากขนาดใหญ่จำพวก Haliotis เป็นแหล่งของมุก เนื้อของมันใช้เป็นอาหาร., Syn. ear shell, sea ear
acacia(อะเค' เซีย) พืชจำพวก สีเสียดหรือยางอาหรับ, ตันยางอาหรับ (gum arabic)
acaleph(แอค' คะเลฟ) n. สัตว์จำพวกแมงกะพรุน (acalephe)
acanthocephalaเป็นพยาธิชนิดหนึ่งที่มีหัวเป็นแฉกซึ่งเป็นปรสิตในสัตว์พวกมีกระดูกสันหลัง
acanthomaกลุ่มของเซลล์แบนของพวก prickle cell ซึ่งอาจเป็นเนื้องอกชนิดต่าง ๆ
acaricide(อะแค' ริไซดฺ) n. ยาฆ่าแมลงวันจำพวกเห็บ
acarid(แอค' คะริด) n. แมลงจำพวกเห็บ
acaridan(อะแคร' ริแดน) adj. เกี่ยวกับแมลงจำพวกเห็บหรือหมัด (family Acarina)
acarinaเป็นสัตว์พวกหมัดไร
acarine(แอค' คาริน) n. แมลงจำพวกเห็บหรือหมัด (mites, ticks)
accent(n. แอค' เซินทฺ, v. แอค' เซินทฺ, แอค' เซนทฺ') n. เสียงหนัก, เสียงเน้น,เครื่องหมายเสียงหนัก, การเน้นเสียงหนักตรงพยางค์หนึ่งพยางค์ใด, สำเนียงเปล่ง, ลักษณะจำพวก, ความเน้นหนัก.
accipitrine(แอคซิพ' พิทริน -ไทรน์) adj. ซึ่งเกี่ยวกับนกจำพวกเหยี่ยว, ซึ่งคล้ายเหยี่ยว., Syn. accipitral
acetobactorเชื้อพวกแอโรบิคแบคทีเรีย ซึ่งอยู่ในตระกูล Pseudomonadacae
acidophilus milkนมเปรี้ยวที่เนื่องจากใส่เชื้อแบคทีเรียจำพวก Lactobacillus acidophilus
aciniform(อะซิน' นิฟอร์ม) adj. เป็นพวงคล้ายพวงองุ่น
acinous(แอส' ซินัส) adj. รูปเหมือนพวงองุ่น (consisting of acini)
acinus(แอส' ซินัส) n., (pl. -ni) พวงผลไม้คล้ายองุ่น
acrogen(แอค' โรเจน) n. พืชไร้ดอกจำพวกเฟิร์นหรือมอส
acthย่อมาจาก adrenocorticotropic hormone ทำหน้าที่ควบคุมและกระตุ้นต่อมหมวกไตชั้นนอก ในการสร้างฮอร์โมนพวก hydrocortisone
agama(แอก' กามา) n. กิ้งก่าจำพวก Agama
agaric(แอก' การิค' , อะการ์' ริค) n. เชื่อราจำพวกหนึ่ง, เห็ด
agaricaceous(อะการิเค' เชียส) adj. เกี่ยวกับเชื้อตระกูล Agaricaceae ซึ่งได้แก่พวกเห็ด
agrimony(แอก' กริโมนี) n. หญ้าพันธุ์มังกรจำพวก Agrimonia
agueweed(เอ' กิววีด) n. พืชจำพวก Eupatorium ในอเมริกา gentian (Gentiana quinquefolia)
alarmist(อะลาร์ม' มิสทฺ) n. พวกกระต่ายตื่นตูม, ผู้ชอบทำให้ตกใจกลัวด้วยเรื่องเล็ก
albacore(แอล' บะคอร์) n., (pl. -core, -cores) ปลาทูนาชนิดหนึ่งจำพวก Germa alalunga (a tuna)
albatross(แอล' บะทรอส. -โทรส) นกทะเลขนาดใหญ่ที่สุดจำพวก Diomedeidae
albite(แอล' ไบทฺ) n. แร่จำพวก Feldspar ที่มีธาตุโซเดียมผสมอยู่ -albitic adj.
albuminoid(แอลบู' มินอยดฺ) โปรตีนจำพวก keratin หรือ geletin; scleroprotein; ซึ่งคล้าย albumin, -albuminoidal adj.
alburnum(แอลเบอ' นัม) n. ไม้เนื้อขาวจำพวก sapwood เป็นไม้ที่ใช้ทำขอนได้
alder(ออล' เดอะ) n. ไม้ชนิดหนึ่งจำพวก Alnus ใช้ทำเครื่องเรือนเปลือกใช้ย้อมผ้า
alewife(เอล' ไวฟ) n. (pl. -wives) ปลาชนิดหนึ่งในอเมริกาเหนือ จำพวก Pomlobus pseudoharengus, หญิงที่ขายเครื่องดื่ม ale
alfilaria(แอลฟิล' ลาเรีย) พืชจำพวก Erodium cicatarium ใช้เสลี้ยงสัตว์
alkanet(แอล' คะเนท) n. พืชจำพวก Alkanna tinctoria รากของมันใช้เป็นสีย้อมสีแดง
alliaceous(แอลลิเอ'เชียส) adj. เกี่ยวกับพืชจำพวก ต้นหมอหรือกระเทียม ซึ่งมีกลิ่นหรือรสของต้นหอมหรือกระเทียม (garlic, onion, leek)
allium(แอล' เลียม) n. พืชจำพวก Allium (ต้นหอม, กระเทียม) (onion, leek, shallot)
allspice(ออล' สไพซ) ต้นไม้จำพวก Pimenta officinalis เป็นต้นไม้ที่มีกลิ่นน่าดม
ally(vt,vi. อะไล', -n. แอล' ไล, อะไล') ผูกพัน,เข้าข้าง,เป็นพันธมิตร,พันธมิตร,ประเทศพันธมิตร,พรรคพวก,ผู้ช่วย,สิ่งที่เกี่ยวดองกัน. -alliable adj., Syn. confederate, partner-A. enemy
English-Thai: Nontri Dictionary
adherent(n) ผู้ติดตาม,พรรคพวก,ภาคี,สาวก,ผู้สนับสนุน
ally(n) พันธมิตร,พรรคพวก,พวกพ้อง
gangster(n) คนพาล,คนร้าย,นักเลง,พวกอั้งยี่,พวกอันธพาล
apostasy(n) การปลีกตัวออกจากพวกพ้อง,การละทิ้งศาสนา
apostate(n) ผู้ปลีกตัวจากพวกพ้อง,ผู้ละทิ้งศาสนา
aristocracy(n) พวกขุนนาง,ชนชั้นสูง,พวกผู้ดี
ashen(adj) เหมือนขี้เถ้า,ทำด้วยไม้จำพวกมะกอก
assort(vt) จัดพวก,แบ่งประเภท,เข้าชุด,เลือกสรร
assortment(n) การจัดพวก,การแบ่งประเภท,การเลือกสรร
batch(n) หมู่,พวก,ชุด
atypical(adj) ผิดแบบ,ผิดพว
band(n) ปลอก,แถบ,ผ้าพันหมวก,สายคาด,พวก,หมู่,คณะ,แตรวง
beau(n) หนุ่มสำอาง,พ่อพวงมาลัย,คนเจ้าชู้
bloc(n) หมู่,กลุ่มคน,ฝูงคน,พว
bunch(n) พวง,กลุ่ม,ช่อ,เครือ(กล้วย),ก้อน,ปุ่ม
bundle(n) พวง,ห่อ,กอง,กลุ่ม
burglar(n) นักย่องเบา,ขโมย,ผู้ร้าย,พวกตีนแมว
bushy(adj) เป็นดง,เป็นป่า,เป็นพวง,ดก
cable(n) สายโทรเลขข้ามทะเล,สายเคเบิล,เชือกพว
caster(n) ผู้ขว้าง,ช่างหล่อ,ลูกล้อเลื่อน,เครื่องพวง,กระปุกเครื่องปรุง
castor(n) ลูกล้อเลื่อน,เครื่องพว
CAT cat burglar(n) พวกตีนแมว,พวกแมวขโมย,พวกย่องเบา
category(n) ประเภท,พวก,ชั้น,ลำดับชั้น
chaplet(n) พวงมาลัย,สายลูกประคำ
clannish(adj) ถือพวก,ถือพี่ถือน้อง,เล่นพรรคเล่นพว
clansman(n) พี่น้องร่วมสกุล,พี่น้องร่วมแซ่,พวกพ้อง
class(n) ประเภท,ขั้น,จำพวก,วรรณะ,ชนิด,ชั้นเรียน,ท่าทาง
clique(n) พวก,คณะ,ก๊ก,หมู่,กลุ่ม,ชมรม
clot(n) ก้อน,พวง,ก้อนเลือดที่แข็งตัว
cluster(n) กลุ่ม,ก้อน,หมู่,ฝูง,พวก,พวง,ช่อ
condiment(n) เครื่องพวง,เครื่องปรุงรส
crowd(n) ฝูงชน,มหาชน,กลุ่มคน,พวก,ฝูง
desperado(n) คนร้าย,พวกหัวขโมย,คนสิ้นคิด
dinosaur(n) สัตว์จำพวกไดโนเสาร์,กิ้งก่ายักษ์
drawing(n) การวาดภาพ,ภาพวาด,ภาพสเก็ต,แผนผัง,การลาก,การถอนเงิน,การจับฉลาก
helm(n) พวงมาลัย,ที่ถือหางเสือเรือ,หมวกเหล็ก,หมวกกันภัย
extremist(n) พวกหัวรุนแรง
faction(n) หมู่คณะ,ก๊ก,พวก,ฝ่าย,เหล่า
factious(adj) ชอบขัดแย้ง,เป็นก๊กเป็นเหล่า,เล่นพรรคเล่นพว
festoon(n) ระย้า,พู่,พวงดอกไม้
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
gangพวกนักเลง, พวกโจร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
jetพวยลม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
Philistineพวกฟิลิสไทน์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
steering wheelพวงมาลัย [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
annelidสัตว์พวกหนอนปล้อง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
canine๑. สัตว์พวกสุนัข๒. ฟันเขี้ยว [มีความหมายเหมือนกับ tooth, canine; tooth, cuspid]๓. -สุนัข [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cliqueพรรคพวก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
coniferพืชพวกสน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
division๑. กอง (หน่วยงาน)๒. กองพล๓. การแบ่งพวก (ลงคะแนนเสียง) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
drawing๑. ภาพวาดเส้น๒. การวาดเส้น [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
echinodermสัตว์พวกผิวหนาม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
epigraph๑. คำจารึก๒. บุพวาทะ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
gerontologyชราภาพวิทยา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
intermarriage๑. สมรสร่วมวงศ์๒. อันตรสมรส, สมรสต่างพวก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
partisanพรรคพวก, พลพรรค [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
plead guiltyให้การรับสารภาพว่ากระทำความผิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
protozoan๑. สัตว์พวกสัตว์เซลล์เดียว๒. -สัตว์เซลล์เดียว [มีความหมายเหมือนกับ protozoal] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
reactionaryปฏิกิริยา, พวกปฏิกิริยา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
stampedeการยกพวกแปรพักตร์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Algolagniaพวกชอบทรมาน [การแพทย์]
Anamaleous Trichomatesพวกเห็นสีผิดปกติ [การแพทย์]
Bestialityพวกชอบสมสู่กับสัตว์,การมีเพศสัมพันธ์กับสัตว์,ประเภทชอบมีความสัมพันธ์ทางเพศกับสัตว์ [การแพทย์]
Demersal พวกคืบคลาน สิ่งมีชีวิตหน้าดินที่ดำรงชีวิตโดยอาศัยพื้น ท้องน้ำเป็นที่อยู่เพื่อการ หาอาหาร การหลบซ่อนตัว และการเคลื่อนที่ไปมา เช่น ปูม้า ดาวทะเล [สิ่งแวดล้อม]
Fowlpoxพวกไก่นก [การแพทย์]
Lemurพวกลีเมอ [การแพทย์]
Limeysพวกไลมีส์ [การแพทย์]
Sessile พวกเกาะกับที่ สิ่งมีชีวิตหน้าดินที่ดำรงชีวิต โดยอาศัยพื้นท้องน้ำสภาพต่างๆ เป็นที่ยึดเกาะ สภาพพื้นเหล่านั้นอาจเป็นก้อนหิน ปะการัง ไม้ เปลือกหอย ซากสัตว์มีเปลือก หรือวัตถุที่จมอยู่ในทะเล เช่น หอยแมลงภู่ เพรียงหิน [สิ่งแวดล้อม]
Wreaths พวงดอกไม้ [TU Subject Heading]
Actinomycetes, Aerobicเชื้อพวกแอคติโนมัยซีตีส [การแพทย์]
Aggregation การเกิดเม็ดดิน กระบวนการเกาะตัวกันของอนุภาคเดี่ยว เป็นเม็ดดินซึ่งเกิดจากแรงและสารเชื่อมตามธรรมชาติ เช่น แรงจากการยืดหดปริมาตรดินเมื่อเปลี่ยนแปลงความชื้น สารเชื่อมจำพวกสารขับ (exudate) ของรากและกิจกรรมของจุลินทรีย์ [สิ่งแวดล้อม]
Andalusite แอนดาลูไซต์ แหล่ง - พบตามหินแปรที่ถูกเปลี่ยนโดยหินแกรนิต พบตามหินดาน (Bed rock) ของเหมืองลานแร่ทั่ว ๆ ไป เช่น ในจังหวัดภูเก็ต พังงา และระนอง ประโยชน์ - ใช้ทำพวกเครื่องเคลือบได้ เนื่องจากมีคุณสมบัติทนไฟ ชนิดที่โปร่งใสทำเป็นรัตนชาติได้ [สิ่งแวดล้อม]
angiospermพืชดอก, พืชจำพวกหนึ่งที่มีระบบท่อลำเลียง มีดอกเป็นอวัยวะสืบพันธุ์ เมล็ดมีรังไข่ห่อหุ้ม เป็นพืชที่มีมากที่สุด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Anthocyaninsสีจำพวกแอนโธไซยานิน, แอนโธไซยานิน [การแพทย์]
antisepticยาระงับเชื้อ, สารเคมีที่ใช้ยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ ใช้ภายนอกร่างกาย เช่น เอทานอล ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ยาแดง ยาล้างตาพวกกรดบอริก เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Aquatic Animal สัตว์น้ำ หมายถึง สัตว์น้ำที่อาศัยอยู่ในน้ำหรือมีวงจรชีวิตส่วนหนึ่งอยู่ในน้ำ หรืออาศัยอยู่ในบริเวณที่น้ำท่วมถึง เช่น ปลา กุ้ง ปู แมงดาทะเล หอย เต่า กระ ตะพาบน้ำ จระเข้รวมทั้งไข่ของสัตว์น้ำนั้น สัตว์จำพวกเลี้ยงลูก ด้วยนม ปลิงทะเล ฟองน้ำ หินปะการัง กัลปังหา และสาหร่ายทะเลทั้งนี้รวมซากหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์น้ำเหล่านั้น และหมายความรวมถึงพันธ์ไม้น้ำตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีการะบุชื่อ [สิ่งแวดล้อม]
Atropineอะโทรปีน, ยา; ยาอะโทรบีน; อาโทรปีน; อโทรปีน; ยาพวกอโทรปีน; อะโทรปีน; สารอะโทรปิน; อะโทรพิน; อะโตรปีน [การแพทย์]
Autochthonous คนดั้งเดิม ใช้เรียกคนที่เกิดในดินแดนที่คนอาศัยอยู่ และมีบรรพบุรุษเป็นผู้ที่เกิดและอาศัยอยู่เดิมในอาณาเขตนั้นมานาน และถ้าเป็นพวกกลุ่มคนที่อยู่ในเขตนั้นมาแต่โบราณนานมาก จะเรียกว่า คนพื้นเมืองดั้งเดิม (aboriginal) [สิ่งแวดล้อม]
Belonging Needsต้องการเข้าหมู่เข้าพวก,ความต้องการความเป็นเจ้าของ [การแพทย์]
Borderlineก้ำกึ่ง,อยู่ระหว่างกลาง,ระดับคาบเส้น,คาบเส้น,พวกก้ำกึ่ง [การแพทย์]
centipedeเซนติปิด, สัตว์พวกหนึ่งในไฟลัมอาร์โทรโพดา ลำตัวเป็นปล้อง มีขาปล้องละ 1 คู่ เช่น ตะขาบ เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Aspect ratioอัตรากว้างยาวเป็นคำที่ใช้ในงานคอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อใช้แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความกว้างของภาพวัตถุเทียบกับความสูง อัตราส่วนนี้มีความสำคัญมาก เพราะจุดภาพที่ปรากฎบนจอภาพนั้นอาจจะมีระยะแนวนอนกับแนวตั้งต่างกัน ถ้าหากไม่คำนวณอัตรานี้ให้ถูกต้องเวลาเราใช้โปรแกรมวาดภาพวงกลม อาจจะได้วงรีแทนก็ได้ [คอมพิวเตอร์]
Cartoonการ์ตูนการ์ตูน (Cartoon) หมายถึง ลายเส้นภาพวาดคน สัตว์ สิ่งของในรูปแบบที่เหมือนหรือมีเค้าโครงที่ใกล้เคียงกับของจริงหรือต่างจากของจริงตามจินตนาการของผู้วาด เพื่อสร้างความตลกขบขัน สื่อความหมาย หรือล้อเลียนสังคม ซึ่งอาจมีลักษณะเกินความจริง เพื่อถ่ายทอดอารมณ์ หรือแสดงแนวคิดต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
Cat Clay แคตเคลย์ ดินเหนียวที่มีจุดประของแร่จาโรไซต์ในหน้าตัด ของดิน ลักษณะคล้ายผงกำมะถันเกาะตัวกันหลวม ๆ ปะปนอยู่กับเนื้อดิน นอกจากจุดสีประของแร่จาโรไซต์แล้ว ยังมีจุดประสีเหลือง แดงหรือน้ำตาลของสารพวกเหล็ก และแมงกานีส เป็นต้น ปะปนอยู่ในชั้นดินเป็นจำนวนมาก ทำให้ดินเป็นกรดจัดหรือเปรี้ยวจัด [สิ่งแวดล้อม]
Cephalopods ปลาหมึก เป็นสัตว์น้ำไม่มีกระดูกสันหลัง อยู่ในจำพวกหอยที่มีวิวัฒนาการสูง มีตาสามารถมองเห็นภาพได้และมีระบบขับเคลื่อนตัวได้อย่างรวดเร็ว เหมือนปลา สามารถไล่ล่าเหยื่อได้ จึงจัดเป็นเนคตอนชนิดหนึ่ง ลำตัว มีลักษณะคล้ายถุง ห่อหุ้มอวัยวะภายในและเหงือกไว้ มีระยางค์รอบปาก 8-10 อัน ประกอบด้วยปุ่มดูด (sucker) ซึ่งช่วยในการจับและเกาะยึด ปลาหมึกมี 4 พวก คือ พวกรูปร่างยาว (squid), พวกรูปร่างแบนกว้าง (cuttlefish), พวกลำตัวกลม (octopus) และพวกที่มีเปลือกอยู่ด้านนอกตัว (nautilus) [สิ่งแวดล้อม]
ciliateซิลิเอต, โพรโทซัวพวกหนึ่งที่มีซิเลียใช้ในการเคลื่อนที่  เช่น พารามีเซียม เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Coccusค็อคคัส,กลมๆ,รูปทรงกลม,แบคทีเรียพวกตัวกลม [การแพทย์]
colored pencil drawingภาพวาดเส้นด้วยสีไม้ [TU Subject Heading]
companion cellคอมพาเนียนเซลล์, เซลล์พวกหนึ่งของเนื้อเยื่อโฟลเอ็ม  มีขนาดค่อนข้างเล็กอยู่ชิดด้านข้างของซีฟทิวบ์เมมเบอร์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
coneโคน, อวัยวะห่อหุ้มเมล็ดของพืชจำพวกจิมโนสเปิร์มที่มีลักษณะคล้ายใบ แต่เป็นแผ่นแข็งซ้อนกัน มีสีน้ำตาล [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
conglomerateหินกรวดมน, หินตะกอนชนิดหนึ่งประกอบด้วยกรวดชนิดต่าง ๆ ที่มีลักษณะมนเชื่อมติดกันอยู่ด้วยตัวประสานจำพวกแคลเซียมคาร์บอเนต เหล็กออกไซด์ ซิลิกาหรือดินกรวดที่เป็นส่วนประกอบนี้อาจเป็นหินหรือแร่ซึ่งมุมและเหลี่ยมถูกลบหายไปหมดเนื่องจากการพัดพาและเสียดสี [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Coniferousพืชจำพวกสน [การแพทย์]
Crayon drawingภาพวาดเส้นด้วยวัสดุที่เป็นแท่ง [TU Subject Heading]
Culexยุงคิวเล็กซ์,ยุงพวกคิวเลกซ์,ยุงรำคาญ [การแพทย์]
digestive enzymeเอนไซม์ย่อยอาหาร, เอนไซม์ที่ใช้ในการย่อยอาหาร มีหลายชนิดซึ่งจะย่อยอาหารเฉพาะอย่าง เช่นลิเพสย่อยอาหารพวกไขมัน โปรตีนเอสย่อยอาหารพวกโปรตีน  มอลเทศย่อยอาหารพวกแห้ง เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Digitalisดิจิตาลิส,ยา,ดิจิตาลิส,ยาดิจิตาลิส,ดิจิทาลิส,ยาหัวใจ,ยารักษาโรคหัวใจ,ดิจิตาลิส,ดิจิตัลลิส,ดิจิทาลิส,ยาจำพวกดิจิทลิส [การแพทย์]
Dissipation trail (Distrail)ดิสซิปเพชั่นเทรล หรือดิสเทรล หรือพวยอันตรธาน [อุตุนิยมวิทยา]
endospermเอนโดสเปิร์ม, ส่วนหนึ่งของโครงสร้างภายในเมล็ดพืช ประกอบด้วยสารจำพวกแป้ง เป็นอาหารที่สะสมไว้สำหรับเลี้ยงต้นอ่อนของพืช [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Favorite Playingอภิบาลพวกพ้อง [การแพทย์]
featherขนนก, ขนของสัตว์พวกนกซึ่งมีลักษณะเป็นแผง  เช่น ขนเป็ด ขนไก่ ขนนกต่าง ๆ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
alarmist (n.) พวกกระต่ายตื่นตูม Syn. scaremonger, panicmonger
panicmonger (n.) พวกกระต่ายตื่นตูม Syn. scaremonger
pervert (n.) พวกกามวิตถาร See also: ผู้กระทำกามวิปริต
Peeping Tom (n.) พวกถ้ำมอง (โดยเฉพาะการแอบดูกามกิจที่ผู้อื่นกระทำ)
sour grapes (n.) พวกทำไม่สนใจสิ่งที่ตนไม่มีและที่จริงอยากมีสิ่งนั้น
fifth column (n.) พวกที่ให้ความช่วยเหลือแก่ข้าศึก
pagan (n.) พวกนอกศาสนา See also: คนนอกศาสนา, คนนอกรีต Syn. gentile, pantheist Ops. Christian, Jew, Muslim
pantheist (n.) พวกนอกศาสนา See also: คนนอกศาสนา, คนนอกรีต Syn. gentile Ops. Christian, Jew, Muslim
gentry (n.) พวกผู้ดี See also: พวกสุภาพชน, สังคมชั้นสูง Syn. high society, nobility, upper class Ops. lower class
squirarchy (n.) พวกผู้ดีตามบ้านนอกในอังกฤษ Syn. squirearchy
squirearchy (n.) พวกผู้ดีตามบ้านนอกในอังกฤษ
brotherhood (n.) พวกพ้องเดียวกัน Syn. fellowship Ops. hostility
mafia (n.) พวกมาเฟีย See also: กลุ่มคนที่ทำงานในองค์การลับ
group-grope (sl.) พวกร่วมเพศหมู่
hippie (n.) พวกฮิปปี้ See also: บุปผาชน Syn. hippy
hippy (n.) พวกฮิปปี้ See also: บุปผาชน Syn. hippie
he and she (pron.) พวกเขา Syn. all, others
others (pron.) พวกเขา Syn. he and she, all
they (pron.) พวกเขา Syn. he and she, all, others
them (pron.) พวกเขา (รูปกรรมของ they)
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
We've come here on private businessพวกเรามาที่นี่ด้วยเรื่องธุระส่วนตัว
We will be there for dinnerพวกเราจะไปที่นั่นเพื่อทานอาหารค่ำ
We'd heard so much about youพวกเราได้ยินเกี่ยวกับคุณมามาก
We are closer than you thinkพวกเราเข้ามาใกล้กว่าที่คุณคิด
We'd planned to meet at…พวกเราวางแผนพบกันที่...
We don't have much timeพวกเรามีเวลาไม่มากนัก
We both may be in dangerพวกเราทั้งสองอาจตกอยู่ในอันตราย
We had planned to meet tonightพวกเราวางแผนพบกันคืนนี้
They have another purpose?พวกเขามีวัตถุประสงค์อื่นหรือ
We've never even metพวกเราไม่เคยแม้แต่จะพบกัน
We'll talk about this some other timeพวกเราจะพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้วันหลัง
They are waiting upstairsพวกเขากำลังคอยอยู่ข้างบน
We need to get out of the buildingพวกเราต้องออกไปจากตึกนี้
We'd like to talk to you about…พวกเราอยากพูดคุยกับคุณเกี่ยวกับเรื่อง...
We're not quite sureพวกเราไม่ค่อยแน่ใจนัก
Neither of you has ever been there?พวกคุณทั้งสองไม่เคยไปที่นั่นหรือ
We thought you were in troubleพวกเราคิดว่าคุณกำลังประสบปัญหาอยู่
We'll be there in an hourพวกเราจะไปที่นั่นในอีก 1 ชั่วโมง
How do you all communicate?พวกคุณทั้งหมดติดต่อกันได้อย่างไร
We must arrive there on timeพวกเราต้องไปถึงที่นั่นตรงเวลา
Most of them are less than 30พวกเขาส่วนใหญ่อายุน้อยกว่า 30 ปี
They'll have a party for their 10th wedding anniversaryพวกเขาจะจัดปาร์ตี้ครบรอบวันแต่งงานปีที่ 10
They buy many things at the storeพวกเขาซื้อของมากมายที่ร้านค้า
They live together in a big houseพวกเขาอาศัยอยู่ด้วยกันในบ้านหลังใหญ่
They work well togetherพวกเขาทำงานเข้าขากันดี
We have a very clean houseพวกเรามีบ้านที่สะอาดมากๆ
We are very smart to learn thisพวกเราฉลาดมากพอที่จะเรียนรู้สิ่งนี้
We have known each other for 6 yearsพวกเรารู้จักกันมา 6 ปีแล้ว
They've been working on this project since last yearพวกเขาทำงานในโครงการนี้ตั้งแต่ปีที่แล้ว
We must take action before it is too lateพวกเราต้องดำเนินการก่อนที่มันจะสาย
We should try to contact moreพวกเราควรพยายามติดต่อกันมากขึ้น
We need some fun in our livesพวกเราต้องมีความรื่นเริงกับชีวิตบ้าง
We thought you should knowพวกเราคิดว่าคุณควรจะรู้
We have time for one more questionพวกเรามีเวลาสำหรับอีกหนึ่งคำถาม
What are we supposed to do now?พวกเราควรจะทำอะไรดีตอนนี้
How much time do we have?พวกเรามีเวลาเหลือเท่าไหร่
What do they plan to do?พวกเขาวางแผนทำอะไร
They ruined my lifeพวกเขาทำลายชีวิตฉัน
We don't exactly have a playtime like youพวกเราไม่ได้มีเวลาเล่นเหมือนคุณแน่นอน
How do you all know each other?พวกคุณทั้งหมดรู้จักกันได้อย่างไร

พว ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
小物[こもの, komono] Thai: ของจำพวกเครื่องประดับ English: accessories

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า พว
Back to top