ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ผ้าคลุมหน้า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ผ้าคลุมหน้า*, -ผ้าคลุมหน้า-

ผ้าคลุมหน้า ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
veil(เวล) n. ผ้าคลุมหน้า,ผ้าคลุมหน้าผู้หญิง,ผ้าโพกหัวของนักบวชหญิง,สิ่งปกคลุม,เครื่องบัง,ม่าน,ฉาก, (พืช) เยื่อหุ้ม, -Phr. (take the veil บวชชี, the veil ชีวิตหรือคำปฎิญาณของชีหรือนักบวชหญิง) vt. ปกคลุม,คลุมหน้า., See also: veillike adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
veil(n) ผ้าคลุมหน้า,ม่านบาง,ผ้าโพกหัว,ฉาก,เครื่องบัง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Veilsผ้าคลุมหน้า [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
veil (n.) ผ้าคลุมหน้า See also: ผ้าโพกศีรษะ, ผ้าคลุมของนักบวชหญิง, สิ่งที่คลุมหน้า Syn. camouflage, shroud
cloaked (adj.) ซึ่งมีผ้าคลุมหน้า See also: ซึ่งมีสิ่งบดบัง, ซึ่งไม่เปิดเผย, ซึ่งไม่แสดงออกโดยตรง Syn. eclipsed
eclipsed (adj.) ซึ่งมีผ้าคลุมหน้า See also: ซึ่งมีสิ่งบดบัง, ซึ่งไม่เปิดเผย, ซึ่งไม่แสดงออกโดยตรง Syn. cloaked
veiled (adj.) ซึ่งมีผ้าคลุมหน้า See also: ซึ่งมีสิ่งบดบัง, ซึ่งไม่เปิดเผย, ซึ่งไม่แสดงออกโดยตรง Syn. cloaked, eclipsed

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ผ้าคลุมหน้า
Back to top