ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ผู้นินทา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ผู้นินทา*, -ผู้นินทา-

ผู้นินทา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
newsmonger(นิวซ'มังเกอะ) n. ผู้ซุบซิบ,ผู้นินทา, See also: newsmongering n. newsmongery n.
scandalmonger(สแคน'เดิลมังเกอะ) n. ผู้แพร่กระจายเรื่องอื้อฉาว,ผู้นินทาป้ายร้าย
talebearern. ผู้นินทา,ผู้กลบเกลื่อนความจริง,ผู้ทำนายโชคชะตา., See also: talebearing n., Syn. rumourmonger

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ผู้นินทา
Back to top