ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ประการแรก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ประการแรก*, -ประการแรก-

ประการแรก ในภาษาอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
in the first instance (idm.) ประการแรก (คำทางการ) See also: อย่างแรก, เริ่มแรก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ประการแรก
Back to top