ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

น่าเกลียดชัง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *น่าเกลียดชัง*, -น่าเกลียดชัง-

น่าเกลียดชัง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
infamous(อิน'ฟะมัส) adj. ชื่อเหม็นที่สุด,เลวทราม,น่าเกลียดชัง,แย่มาก,ซึ่งสูญเสียสิทธิพลเมืองบางอย่าง, See also: infamousness n. infamous, Syn. heinous,wicked
opprobrious(อะโพร'เบียส) adj. น่าเกลียดชัง,น่าอัปยศอดสู,น่าตำหนิ,น่าสบประมาท,น่าละอายใจ., See also: opprobriousness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
detestable(adj) น่าชิงชัง,น่าเกลียดชัง,น่าชัง
execrable(adj) น่าเกลียดชัง,น่าชัง,เลวทรามมาก
hateful(adj) น่ารังเกียจ,น่าชัง,น่าเกลียดชัง
abhorrent(adj) น่ารังเกียจ,น่าขยะแขยง,น่าเกลียดชัง,น่าชิงชัง
odious(adj) น่าเกลียดชัง,น่ากลัว,น่ารังเกียจ,น่าขยะแขยง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
abomination (n.) สิ่งที่น่าเกลียดชัง See also: สิ่งที่เลวทราม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า น่าเกลียดชัง
Back to top