ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

น่าตำหนิ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *น่าตำหนิ*, -น่าตำหนิ-

น่าตำหนิ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
censurableadj. ควรได้รับการตำหนิ,ควรตำหนิ,น่าตำหนิ, See also: censurableness n.
culpable(คัล'พะเบิล) adj. น่าตำหนิ,น่าประณาม., See also: culpability n. ดูculpable, Syn. blamable
deplorable(ดิพลอ'ระเบิล) adj. น่าเสียใจ,น่าเสียดาย,เลว,น่าตำหนิ., See also: deplorableness n., Syn. lamentable ###A. fortunate
opprobrious(อะโพร'เบียส) adj. น่าเกลียดชัง,น่าอัปยศอดสู,น่าตำหนิ,น่าสบประมาท,น่าละอายใจ., See also: opprobriousness n.
reprehensible(เรพริเฮน'ซะเบิล) adj. น่าตำหนิ,น่าดุ,น่าถูกต่อว่า,น่าประณาม,น่าจับผิด, See also: reprehensibility n. reprehensibly adv., Syn. culpable,blameworthy,remiss
reproachful(รีโพรช'ฟูล) adj. น่าตำหนิ,น่าต่อว่า,น่าประณาม,น่าอับอาย, See also: reproachfully adv. reproachfullness n., Syn. shameful
English-Thai: Nontri Dictionary
reproachful(adj) น่าตำหนิ,เป็นที่ติเตียน,น่าต่อว่า,น่าประณาม
culpable(adj) น่าประณาม,น่าตำหนิ,น่าติเตียน
deplorable(adj) น่าสังเวช,น่าเวทนา,น่าเสียใจ,น่าตำหนิ
opprobrious(adj) น่ารังเกียจ,น่าอับอาย,น่าอัปยศ,น่าตำหนิ
reprehensible(adj) เลวทราม,น่าลงโทษ,น่าตำหนิ,น่าประณาม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
blamable (adj.) น่าตำหนิ See also: น่าประณาม Syn. blameworthy
culpable (adj.) น่าตำหนิ See also: น่าประณาม Syn. blameworthy, blamable
opprobrious (adj.) น่าตำหนิ See also: น่าประณาม Syn. reproachful, abusive Ops. laudatory
reprehensible (adj.) น่าตำหนิ Syn. objectionable, blameworthy

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า น่าตำหนิ
Back to top