ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ทำให้แตกตื่น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ทำให้แตกตื่น*, -ทำให้แตกตื่น-

ทำให้แตกตื่น ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
stampede(สแตมพีด') vi.,n. (การ) วิ่งอลหม่าน,แตกตื่นและหนี,หลั่งไหล. vt. ทำให้แตกตื่นหนี,หลั่งไหล., Syn. race,flight
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
panic (vt.) ทำให้แตกตื่น See also: ทำให้อลหม่าน
stampede (vt.) ทำให้แตกตื่น See also: ทำให้เกิดความโกลาหลอลหม่าน, ทำให้เกิดความระส่ำระสาย Syn. frighten, rout
stampede into (phrv.) ทำให้แตกตื่น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ทำให้แตกตื่น
Back to top