ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ทำให้เข้าใจผิด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ทำให้เข้าใจผิด*, -ทำให้เข้าใจผิด-

ทำให้เข้าใจผิด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
fallacious(ฟะเล'เชิส) adj. หลอกลวง,ลวง,ซึ่งทำให้เข้าใจผิด,ผิดพลาด,ซึ่งทำให้ผิดหวัง., See also: fallaciously adv. fallaciousness n., Syn. false ###A. true
fallacy(แฟล'ละซี) n. การหลอกลวง,การทำให้เข้าใจผิด,ความผิดพลาด,การอ้างเหตุผลหรือความเชื่อที่ผิด, Syn. delusion
mislead(มิสลีด') {misled,misleading,misleads} vt. นำผิด,ทำให้เข้าใจผิด, See also: misleader n.
twist(ทวิสทฺ) vt.,vi.,n. (การ) บิด,บิดเป็นเกลียว,งอ,โค้ง,ขัน,คลุกเคล้า,คลึง,ร้อย,ขด,พันรอบ,ทำให้เป็นเกลียว,ทำให้เข้าใจผิด,บิดเบือน,ทำให้สับสน,โกง,เบี้ยว,กลับทิศทาง. vi. บิด,งอ,เบี้ยว,ไปอย่างคดเคี้ยว,ฟั่น,คลึง,ร้อย,ขยัก.,ม้วนใบยา,ขนมม้วน,ลักษณะกวน,เหล้าผสม,ผู้หญิง
English-Thai: Nontri Dictionary
delude(vt) หลอกลวง,ตบตา,แหกตา,ทำให้เข้าใจผิด
delusive(adj) หลอกลวง,ตบตา,ซึ่งทำให้เข้าใจผิด
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
diceive (vt.) ทำให้เข้าใจผิด See also: ทำให้หลงผิด, หลอกลวง Syn. falsify
misjudge (vt.) ทำให้เข้าใจผิด See also: ทำให้ตัดสินใจผิด Syn. mistake, misread Ops. understand
mislead (vt.) ทำให้เข้าใจผิด See also: ทำให้หลงผิด, หลอกลวง Syn. diceive, falsify
mistake (vt.) ทำให้เข้าใจผิด See also: ทำให้หลงผิด, ทำให้สำคัญผิด Syn. misunderstand Ops. understanding, perceive, apprehend
red herring (idm.) ข้อมูลที่ทำให้เข้าใจผิด See also: ข้อมูลที่ทำให้หลงผิด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ทำให้เข้าใจผิด
Back to top