ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ทำให้สนใจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ทำให้สนใจ*, -ทำให้สนใจ-

ทำให้สนใจ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
absorb(แอบซอร์บ,-ซอร์บ') vt. ดูด,รับเอา,ซึม,ทำให้หมกมุ่น, ทำให้สนใจ,กลืน,รับภาระ
capture(แคพ'เชอะ) n. การจับได้,การยืดได้,สิ่งที่ถูกยึด,คนที่ถูกจับ,เชลย vt. จับได้,ยืดได้,เข้ายึดได้,ตีได้,ทำให้สนใจ,ทำให้หลงไหล, See also: capturer n. ดูcapture, Syn. take เก็บภาพจับภาพ (ข้อมูล) หมายถึง การสั่งเก็บภาพที่แสดงอยู่บนจอภาพทั้งหมด หรือ เฉพาะบางส่วนเอาไว้เป็นแฟ้มข้อมูลแฟ้มหนึ่ง ถ้าเป็นเครื่องแมคอินทอช ใช้วิธีกดแป้น (Command) + Shift + 3 ภาพที่เกิดจะถูกนำไปเก็บไว้เป็นแฟ้มข้อมูลชื่อ Picture 1, Picture 2.... เรียงไปตามลำดับ ส่วนพีซี ใช้วิธีกดแป้น Print Screen ภาพที่อยู่บนจอจะถูกนำไปเก็บไว้ในคลิปบอร์ด (clipboard) เราอาจสั่งเก็บเป็นแฟ้มข้อมูลได้โดยกำหนดชื่อให้เป็น ภาพ ๆ ไป แฟ้มเหล่านี้จะเรียกมาดูได้ในหลายโปรแกรม เป็นต้นว่า PageMaker, Microsoft Word อย่างไรก็ตาม หากจะเลือกเก็บเฉพาะบางส่วนของภาพที่ปรากฏบนจอ จะต้องใช้โปรแกรมพิเศษ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
beckon (vt.) ทำให้สนใจ See also: ผงกศรีษะ, กวักมือเรียก
call attention to (idm.) ทำให้สนใจ
get under (phrv.) ทำให้สนใจ See also: ดึงดูดใจ
interest (vt.) ทำให้สนใจ Syn. attract, intrigue Ops. bore
keep someone on the boil (idm.) ทำให้สนใจ (คำไม่เป็นทางการ) Syn. be on, go off
switch on (phrv.) ทำให้สนใจ (คำไม่เป็นทางการ) See also: ทำให้ตื่นเต้น Syn. trip on, tune in, turn on
trip on (phrv.) ทำให้สนใจ (คำไม่เป็นทางการ) See also: ทำให้ตื่นเต้น Syn. tune in, turn on
tune in (phrv.) ทำให้สนใจ (คำไม่เป็นทางการ) See also: ทำให้ตื่นเต้น Syn. trip on, turn on
interest in (phrv.) ทำให้สนใจใน See also: ทำให้ดึงดูดใจเกี่ยวกับ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ทำให้สนใจ
Back to top