ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ทำให้ยุ่งยาก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ทำให้ยุ่งยาก*, -ทำให้ยุ่งยาก-

ทำให้ยุ่งยาก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
burden(เบอร์'เดิน) n. ภาระ,น้ำหนักที่แบก vt. บรรจุอย่างหนัก, ทำให้ยุ่งยาก
difficulty(ดิฟ'ฟะคัลที) n. ความยากลำบาก,ความยุ่งยาก,อุปสรรค,ความดื้อรั้น,ความขัดสน -make difficulties ทำให้ยุ่งยาก,คัดค้าน, Syn. quarrel
pester(เพส'เทอะ) vt. รบกวน,ก่อกวน,รังควาน,ตื้อ,ตอม,ทำให้ยุ่งยากใจ., See also: pesterer n.
thorn(ธอร์น) n. หนาม,พืชมีหนาม,ความยุ่งเหยิง,หอกข้างแคร่,สิ่งที่ทำให้ยุ่งยากหรือโมโห vt. ตำด้วยหนาม.
trouble(ทรัพ'เบิล) n. ความยุ่งยาก,ความยากลำบาก,การรบกวน,สิ่งรบกวน,อุปสรรค,ความเป็นทุกข์,ความเจ็บปวด,ความขัดแย้ง,ความไม่สบาย vt. รบกวน,ทำให้ยุ่งยาก,ทำให้เป็นทุกข์,ทำให้ลำบาก. -Phr. (in trouble ยุ่งยาก,ตั้งครรภ์ก่อนสมรส), See also: troubledly adv. troub
troublemaker(ทรับ'เบิลเมค'เคอะ) n. ผู้ทำให้ยุ่งยาก,ผู้ก่อความยุ่งยาก,ผู้ก่อกวน
troublesome(ทรับ'เบิลเซิม) adj. ทำให้ยุ่งยาก,สร้างปัญหา,ก่อกวน,ขี้กวน,รบกวน,น่ารำคาญ,ยุ่งยาก,เป็นภาระ,เป็นทุกข์,เจ็บปวด
English-Thai: Nontri Dictionary
agitate(vt) ทำให้ยุ่งยาก,ทำให้ปั่นป่วน,ทำให้ไม่สงบ,ทำให้ร้อนใจ,ทำให้ตื่นเต้น
cumber(vt) กีดกั้น,หนัก,อุ้ยอ้าย,ทำให้ยุ่งยาก,ทำให้ลำบาก
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
bring down (phrv.) ทำให้ยุ่งยาก See also: ทำให้ทุกข์ทรมาน
let in for (phrv.) ทำให้ยุ่งยาก Syn. run in for
make mischief (idm.) ทำให้ยุ่งยาก
mitigate against (phrv.) ทำให้ยุ่งยาก
plague with (phrv.) ทำให้ยุ่งยาก See also: ทำให้ขุ่นเคือง, ทำให้รำคาญ
put on (phrv.) ทำให้ยุ่งยาก
put out (phrv.) ทำให้ยุ่งยาก See also: สร้างปัญหา Syn. impose on, lay out
bugger about (phrv0.) ทำให้ยุ่งยาก (คำสแลงและคำต้องห้าม) See also: ทำให้ยุ่งยาก, ทำให้ลำบาก Syn. mess about
bugger around (phrv.) ทำให้ยุ่งยาก (คำสแลงและคำต้องห้าม) See also: ทำให้ยุ่งยาก, ทำให้ลำบาก Syn. mess about
mess about (phrv0.) ทำให้ยุ่งยาก (คำสแลงและคำต้องห้าม) See also: ทำให้ยุ่งยาก, ทำให้ลำบาก
mess about (phrv.) ทำให้ยุ่งยาก (คำสแลงและคำต้องห้าม) See also: ทำให้ยุ่งยาก, ทำให้ลำบาก
put the cat among the pigeons (idm.) ทำให้ยุ่งยาก (โดยการพูด / กระทำผิดพลาด) Syn. set among
pester with (phrv.) ทำให้ยุ่งยากด้วย See also: รบกวนด้วย, สร้างปัญหาด้วย
jam up the works (idm.) ทำให้ยุ่งยากในการทำบางอย่าง See also: ทำให้ติดขัดไปหมด Syn. gum up

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ทำให้ยุ่งยาก
Back to top