ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ทำให้กลัว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ทำให้กลัว*, -ทำให้กลัว-

ทำให้กลัว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
affray(อะเฟร') n. การทะเลาะวิวาท, การต่อสู้ของคนในสาธารณะ. -vt. ทำให้กลัว. -affrayer n., Syn. battle, fight, fracas ###A. peace)
awe(ออ) n. ความน่าเกรงขาม,ความน่าสะพรึงกลัว,ความกลัว -vt. ทำให้กลัว,ทำให้เกรง
bulldoze(บูล'โดซ) {bulldozed,bulldozing,bulldozes} vt. ทำให้กลัว,ขู่,ขู่เข็ญ,คุกคาม,ใช้รถแทรกเตอร์ไถพื้นที่ให้เรียบ
bully(บูล'ลี) {bullied,bullying,bullies} n. คนพาล,แมงดา,คนลวง,เนื้อวัวกระป๋อง vt. ขู่,ขู่เข็ญ,คุกคาม,ทำให้กลัว vt. เป็นอันธพาล,รังแก. adj. ดีมาก,ดีเลิศ,ร่าเริง. interj. ดี,ทำได้ดี,เอาเลย
curdle(เคิร์ด'เดิล) {curdled,curdling,curdles} vt.,vi. เปลี่ยนเป็นนมข้น,แข็งตัว -Phr. (curdle one's blood ทำให้กลัว)
daunt(ดอนทฺ) {daunted,daunting,daunts} vt. ทำให้กลัว,ขู่ขวัญ,ทำให้หวาดหวั่น, See also: dauntingly adv. ดูdaunt, Syn. intimidate
faze(เฟซ) vt. ก่อกวน,รบกวน,ทำให้กลัว,ทำให้กังวล
funk(ฟังคฺ) n. ความกลัว,อารมณ์หดหู่,อารมณ์เศร้าสลด.,กลิ่นฉุน vt. ทำให้กลัว,หดถอย vi. หลบหลีก, See also: funker n.
intimidate(อินทิม'มิเดท) vt. ทำให้กลัว,ขู่ขวัญ,ขู่,คุกคาม., See also: intimidation n. intimidator n., Syn. frighten,scare,daunt
overawe(โอเวอะออ') vt. ทำให้กลัว,ขู่ขวัญ
English-Thai: Nontri Dictionary
bulldoze(vt) ทำให้กลัว,ขู่,เฆี่ยน,ปราบ,ปรับระดับ
daunt(vt) ทำให้หวาดหวั่น,ทำให้เกรงขาม,ทำให้กลัว,ขู่ขวัญ
frighten(vt) ทำให้ตกใจ,ทำให้กลัว,ขู่,ทำให้สะดุ้ง
horrify(vt) ทำให้กลัว,ทำให้ขยะแขยง,ทำให้ตกใจ
intimidate(vt) ขู่ขวัญ,ทำให้กลัว,ข่มขู่,คุกคาม
intimidation(n) การขู่ขวัญ,การทำให้กลัว,การข่มขู่,การคุกคาม
scare(vt) ทำให้ตกใจ,ทำให้กลัว,ทำให้อกสั่นขวัญแขวน,ทำให้ตื่นตระหนก
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
alarm (vt.) ทำให้กลัว Syn. fear, frighten, scare
appal (vt.) ทำให้กลัว See also: ทำให้ตกใจ Syn. dismay, shock, appall
appall (vt.) ทำให้กลัว See also: ทำให้ตกใจ Syn. dismay, shock, appall
daunt (vt.) ทำให้กลัว See also: ทำให้เกรงขาม, ทำให้กังวลใจ Syn. frighten, horrify
fear (vt.) ทำให้กลัว See also: ทำให้หวั่นเกรง Syn. apprehend, dread
misgive (vt.) ทำให้กลัว See also: ทำให้สงสัย
put the wind up (idm.) ทำให้กลัว Syn. get up, have up
scare (vt.) ทำให้กลัว See also: ทำให้ตกใจ Syn. terrify
frighten someone to death (idm.) ทำให้กลัวอย่างมาก See also: หวาดระแวงอย่างมาก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ทำให้กลัว
Back to top