ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ทั้งๆที่

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ทั้งๆที่*, -ทั้งๆที่-

ทั้งๆที่ ในภาษาอังกฤษ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Deja Vuรู้สึกว่าตนเองเคยอยู่ในที่นั้นทั้งๆที่ไม่เคยอยู่ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
hang in (phrv.) ทำต่อไป (ทั้งๆที่ยากมาก) (มักใช้ในการสั่งและเป็นคำไม่เป็นทางการ)
linger on (phrv.) มีชีวิตอยู่ (ทั้งๆที่เจ็บป่วย)
sleep through (phrv.) นอนหลับได้ทั้งๆที่มี (บางสิ่ง) See also: นอนหลับง่าย, หลับได้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ทั้งๆที่
Back to top