ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ซึ่งเป็นอันตราย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ซึ่งเป็นอันตราย*, -ซึ่งเป็นอันตราย-

ซึ่งเป็นอันตราย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
deleterious(เดลลิเทีย'เรียส) adj. ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพ,เป็นอันตราย,เป็นภัย., See also: deleteriousness n. ดูdeleterious
English-Thai: Nontri Dictionary
hurtful(adj) ซึ่งทำให้บาดเจ็บ,ซึ่งเป็นอันตราย
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sour Gasก๊าซธรรมชาติที่มีไฮโดรเจนซัลไฟล์ก๊าซธรรมชาติที่มีไฮโดรเจนซัลไฟล์ปนอยู่ในปริมาณมากเกินเกณฑ์มาตรฐานการซื้อขาย ซึ่งจะให้มีได้ประมาณ 0.25 กรัม/100 ลูกบาศก์ฟุต หรือ 4 ppm sour gas จะมีกลิ่นเหม็นเหมือนไข่เน่าและมีสภาพเป็นกรด ซึ่งเป็นอันตรายต่ออุปกรณ์การเจาะและการผลิต โดยทั่วไปจะใช้สาร alkanolamine เพื่อกำจัดธาตุกำมะถันก่อนที่จะนำก๊าซมาใช้หรือก่อนการขนส่ง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
abusive (adj.) ซึ่งเป็นอันตราย
adverse (adj.) ซึ่งเป็นอันตราย Syn. harmful
dangerous (adj.) ซึ่งเป็นอันตราย See also: ไม่ปลอดภัย, เป็นภัย, อยู่ในระหว่างอันตราย Syn. perilous, unsafe, hazardous
hazardous (adj.) ซึ่งเป็นอันตราย See also: ที่เป็นอันตราย Syn. dangerous, perilous, risky Ops. safe, secure, unhazardous
injurious (adj.) ซึ่งเป็นอันตราย See also: อย่างร้ายกาจ Syn. damaging, detrimental, harmful
mischievous (adj.) ซึ่งเป็นอันตราย See also: ซึ่งเป็นภัย Syn. harmful
noxious (adj.) ซึ่งเป็นอันตราย See also: เป็นพิษ Syn. baneful, deleterious
poisonous (adj.) ซึ่งเป็นอันตราย See also: เป็นภัย Syn. harmful

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ซึ่งเป็นอันตราย
Back to top