ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ซึ่งมีรอย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ซึ่งมีรอย*, -ซึ่งมีรอย-

ซึ่งมีรอย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
accordion(อะคอร์' เดียน) n.,adj. หีบเพลง, ซึ่งมีรอยพับคล้ายหีบเพลง. -accordionist n.
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Transistorทรานซิสเตอร์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีรอยต่อของสารกึ่งตัวนำ p-n จำนวน 2 ตำแหน่ง จึงมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ทรานซิสเตอร์รอยต่อไบโพลาร์ (Bipolar Juntion Transistor(BJT))
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
furrowed (adj.) ซึ่งมีรอยย่น Syn. twisted, unpressed Ops. smooth, ironed, pressed
unpressed (adj.) ซึ่งมีรอยย่น Syn. furrowed, twisted Ops. smooth, ironed, pressed
wrinkle (adj.) ซึ่งมีรอยย่น See also: ซึ่งเป็นริ้วรอย
wrinkled (adj.) ซึ่งมีรอยย่น Syn. furrowed, twisted, unpressed Ops. smooth, ironed, pressed
folded (adj.) ซึ่งมีรอยเหี่ยวย่น
wrinkly (adj.) ซึ่งมีรอยเหี่ยวย่น Syn. folded

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ซึ่งมีรอย
Back to top