ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความอับอาย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความอับอาย*, -ความอับอาย-

ความอับอาย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความอับอายขายหน้า (n.) shamefulness See also: discredit, dishonour, disgrace, infamy, ignominy
English-Thai: HOPE Dictionary
mortification(มอร์ทิฟะเค'เชิน) n. การได้รับความอับอายหรือถูกลบหลู่,ความตายของส่วนหนึ่งของร่างกาย,เนื้อตายเน่า, Syn. gangrene
obloquy(ออบ'ละควี) n. คำประณาม,ผรุสวาท,การประณาม,ชื่อเสียงเลว,ความอับอาย., See also: obloquial adj., Syn. disgrace
shame(เชม) n. ความอับอาย,ความละอายใจ,ความขายหน้า,เรื่องที่ทำให้เสียใจ vt. ทำให้รู้สึกละอายใจ,ทำให้อับอาย,ทำให้ขายหน้า,ทำให้อัปยศอดสู., See also: shamable adj. sameable adj. shameful adj. shameless adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
disgrace(n) ความอัปยศอดสู,ความอับอาย,ความเสื่อมเสีย,ความขายหน้า
ignominy(n) ความอับอาย,ความเสียชื่อเสียง,ความอัปยศอดสู
opprobrium(n) ความอับอาย,ความอัปยศอดสู,การสบประมาท
shame(n) ความอัปยศ,ความละอายใจ,ความขายหน้า,ความอับอาย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
shame (n.) ความอับอาย See also: ความน่าละอายใจ, ความอัปยศ, ความขายหน้า Syn. disgrace Ops. grace
pudeur (n.) ความอับอายในเรื่องทางเพศ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความอับอาย
Back to top