ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความมีคุณธรรม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความมีคุณธรรม*, -ความมีคุณธรรม-

ความมีคุณธรรม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
nobility(โนบิล'ลิที) n. พวกผู้ดี,พวกขุนนาง,ความเป็นผู้ดีหรือขุนนาง,ศักดิ์ตำแหน่งชั้นสูง,ความสูงส่งของจิตใจ,ความมีคุณธรรมสูง,ความสง่างาม
English-Thai: Nontri Dictionary
nobility(n) ความสง่างาม,พวกผู้ดี,พวกขุนนาง,ความมีคุณธรรมสูง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
nobleness (n.) ความมีคุณธรรมสูง See also: ความสูงส่ง Syn. magnificence

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความมีคุณธรรม
Back to top