ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความตะกละ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความตะกละ*, -ความตะกละ-

ความตะกละ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
edacityn. ความตะกละ,ความอยากอาหาร
gluttony(กลัท'ทะนี) n. การกินและดื่มมากเกินไป,ความตะกละ, Syn. voracity
greed(กรีด) n. ความตะกละ,ความโลภ,ความอยากได้, Syn. avidity ###A. generosity
ravening(แรฟ'เวินนิง) adj. ตะกละ,แย่งชิง,ช่วงชิง n. ความตะกละ,การแย่งชิง,การช่วงชิง
voracity(โวแรส'ซิที) n. ความตะกละ, ความละโมบ,ความโลภ,ความไม่รู้จักพอ,ความไม่รู้จักอิ่ม,ความหิวกระหาย, Syn. greed
English-Thai: Nontri Dictionary
cupidity(n) ความโลภ,ความละโมบ,ความตะกละ,ความอยากได้
glut(n) จำนวนมาก,ความเหลือเฟือ,ความตะกละ,การสวาปาม,การยัด
gluttony(n) ความตะกละ,การสวาปาม,การเขมือบ,การยัด
greed(n) ความตะกละ,ความละโมบ,ความโลภ,ความอยากได้
hunger(n) ความหิว,ความอยาก,ความกระหาย,ความตะกละ,ความโลภ
rapacity(n) ความงก,ความตะกละ,ความละโมบ,ความโลภ
greediness(n) ความตะกละ,ความละโมบ,ความโลภ,ความอยากได้
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
greediness (n.) ความโลภ, ความตะกละ
voracity (n.) ความโลภ, ความตะกละ Syn. greediness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความตะกละ
Back to top