ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความดื้อดึง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความดื้อดึง*, -ความดื้อดึง-

ความดื้อดึง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
obstinacy(ออบ'สทะนาซี) n. ความดันทุรัง,ความดื้อดึง,โรคที่รักษายาก, Syn. stubbornness
tenacity(ทะแนส'ซิที) n. ความดื้อรั้น,ความดื้อดึง,การยืนหยัด,การถือทิฐิ,ความเหนียว,ความเหนียวเหนอะ, Syn. stubbornness
English-Thai: Nontri Dictionary
disobedience(n) ความดื้อดึง,ความดื้อ,ความดื้อรั้น,ความไม่เชื่อฟัง
persistence(n) การคะยั้นคะยอ,การยืนกราน,ความดื้อดึง
SELF-self-assertion(n) ความดื้อดึง,การทำตามใจตนเอง,ความอวดดี
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
obduracy (n.) ความดื้อดึง See also: ความแข็งข้อ, ความดึงดัน Syn. stubbornness, obstinacy Ops. compliance, docility
stubbornness (n.) ความดื้อดึง See also: ความแข็งข้อ, ความดึงดัน Syn. obstinacy Ops. compliance, docility

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความดื้อดึง
Back to top