ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความชอกช้ำ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความชอกช้ำ*, -ความชอกช้ำ-

ความชอกช้ำ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
trauma(ทรอ'มะ) n. การบาดเจ็บ,แผลบาดเจ็บ,ภาวะที่ได้รับบาดเจ็บ,ความชอกช้ำ,ความชอกช้ำทางจิต pl. traumata,traumas, Syn. jolt,shock

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความชอกช้ำ
Back to top