ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความขยะแขยง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความขยะแขยง*, -ความขยะแขยง-

ความขยะแขยง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
odium(โอ'เดียม) n. ความเกลียดชังมาก,ความขยะแขยง,ความอัปลักษณ์,ความอัปยศอดสู, Syn. opprobrium
shit(ชิท) n. อุจจาระ,การขับถ่ายอุจจาระ,การเสแสร้ง,การพูดเกิน ความจริง,การพูดเหลวไหล. vi. ถ่ายอุจจาระ. n. คำอุทานแสดงความรัง-เกียจความขยะแขยงความผิดหวังหรืออื่น ๆ
English-Thai: Nontri Dictionary
abhorrence(n) ความรังเกียจ,ความขยะแขยง,ความเกลียดชัง,ความชิงชัง
abomination(n) ความขยะแขยง,ความรังเกียจ,ความเกลียด
disgust(n) ความขยะแขยง,ความรังเกียจ,ความสะอิดสะเอียน,ความชั่ว
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
abhorrance (n.) ความขยะแขยง See also: ความน่ารังเกียจ, ความสะอิดสะเอียน, ความไม่สบอารมณ์ Syn. loathing, dislike, distaste
disgust (n.) ความขยะแขยง See also: ความน่ารังเกียจ, ความสะอิดสะเอียน, ความไม่สบอารมณ์ Syn. loathing, abhorrance, dislike, distaste

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความขยะแขยง
Back to top