ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คบหากับ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คบหากับ*, -คบหากับ-

คบหากับ ในภาษาอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
go out with (phrv.) คบหากับ See also: เห็นว่าอยู่กับ(บางคน)ในที่สาธารณะ Syn. go out
mix up with (phrv.) คบหากับ See also: คบค้ากับ, สมาคมกับ
grow away from (phrv.) เลิกคบหากับ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You're going out with another manคุณกำลังคบหากับผู้ชายคนอื่น
She is going out with Markเธอกำลังคบหากับมาร์ก
I'm seeing somebody nowฉันกำลังคบหากับใครบางคนอยู่ตอนนี้
My boyfriend has been seeing somebody elseแฟนของฉันคบหากับใครคนอื่นอยู่
He's seeing someone elseเขากำลังคบหากับบางคนอยู่
Are you seeing anybody else?คุณกำลังคบหากับใครคนอื่นอยู่หรือเปล่า?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คบหากับ
Back to top