ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คนกินเจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คนกินเจ*, -คนกินเจ-

คนกินเจ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
vegetarian(เวจจิแท'เรียน) n. คนกินเจ,คนกินอาหารมังสวิรัติ. adj. เกี่ยวกับการกินเจหรือการกินอาหารมังสวิรัติ,ประกอบด้วยผักหรือพืชล้วน., See also: vegetarianism n.
English-Thai: Nontri Dictionary
vegetarian(n) คนกินเจ,คนกินมังสวิรัติ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
veggie (sl.) คนกินเจ See also: ผู้กินแต่อาหารจำพวกผัก
veggy (sl.) คนกินเจ See also: ผู้กินแต่อาหารจำพวกผัก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คนกินเจ
Back to top