ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การเอียง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การเอียง*, -การเอียง-

การเอียง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
declinationn. การเอียงลาด,การเสื่อมลง,การบอกปฏิเสธอย่างสุภาพ
delensionn. การเอียงลาด,ทางเอียงลาด,การเคลื่อนที่ลง,การเสื่อมลง
descent(ดิเซนทฺ') การตกลงมา,การเคลื่อนต่ำลงมา,การเอียงลาดลงมา,ทางลง,ทางเนิน,การโจมตีอย่างกะทันหัน,สายโลหิต,การสืบเชื้อสาย,การถ่อมตัว,การลดเกียรติ, Syn. slope,fall
downgraden. การลาดลง,การเอียงลาดลง vt. ลดระดับลง,ลดต่ำลง ลดค่า,ลดขั้น -adj.,adv. ลาดลง,ลงเขา
grade(เกรด) n. ชั้น,ระดับ,ขั้น,ขีด,ตอน,ชนิด., See also: grades n. โรงเรียนประถม,การเอียงลาด,พันธ์ผสม vt. แบ่งออกเป็นขั้น ๆ ,แบ่งออกเป็นชนิด,ทำให้ราบ,ผสมพันธุ์. vi. กลายเป็นขั้นเป็นระดับ, Syn. step,slope,rank
lean(ลีน) { leaned/leant,leaned/leant,leaning,leans} vi. เอียง,เอน,ลาด,โน้มเอียง,พาดพิง,พึ่งพา. vt. เอียง,เอน,ทำให้เอียง,ทำให้เอน n. การเอียง,การเอน,ส่วนของเนื้อที่มีเนื้อมากกว่ามัน,ส่วนที่ผอม,ส่วนที่ไม่ค่อยมีเนื้อ adj. ผอม,ไม่ค่อยมีเนื้อ,ไม่ค่อยเต็ม,ไม่อุดมสมบูรณ์,ขาดแคลน,ซึ่งมีสารมีสีมากกว่าน้ำมัน
lurch(เลิร์ชฺ) n. การเอียงวูบ,การเซถลา,การซวนเซ., See also: lurchingly adv. ดูlurch
obliquity(อะบลิค'วิที) n. การเอียง,ความบิดเบือน
rake(เรค) n. คราด,เครื่องคราด,คนเสเพล,คนเหลวไหล,คนเจ้าชู้,การเอียง,การเอียงลาด -v. คราด,ขูด,กวาด,เสเพล,คุ้ย,เก็บ,เขี่ย,มองกราด,ยิ่งกราด,ประณาม,ค้นคว้า,เสาะหา, See also: raker n.
slant(สลานทฺ,สแลนทฺ) vi.,vt. (ทำให้) ลาด,เอียง,เบน,โน้มเอียง,แฉลบ n.. การเอียงลาด,การบ่ายเบน,การบิดเบือน,ความคิดเห็น,ทัศนคติ,อคติ.
slope(สโลพ) vi. เอียง,ลาด,ทแยง. vt. ทำให้เอียงลาด,ทแยง,ทำให้มีระดับเอียง. n.. พื้นเอียง,พื้นลาด,ส่วนที่เอียงลาด,การเอียง,การลาด,การทแยง,จำนวนองศาของมุมเอียง, slopes เนินเขา,บ่อเอียง,ท่าสะพายปืน, Syn. incline,slant
tilt(ทิลทฺ) vt. ทำให้เอียง,ทำให้กระดก,ทำให้ตะ-แคง,โจมตี,โถมเข้าใส่,ถือหอกเตรียมแทง. vi. เอียง,กระดก,ตะแคง,โถมเข้าใส่ด้วยหอก,โจมตี n. การเอียง,การกระดก,ตำแหน่งเอียง,ที่ลาด,การต่อสู้,การโต้เถียง,ความขัดแย้ง,การโจมตีด้วยหอก, -Phr. (full tilt เต็มแรง เต็มที่
English-Thai: Nontri Dictionary
declination(n) การเบนลง,การเอียงลง,ความทรุดโทรม,การปฏิเสธ
lurch(n) การเอียง,การถลา,การเซ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Disconformity รอยชั้นไม่ต่อเนื่องคงระดับ รอยชั้นไม่ต่อเนื่องที่มีระนาบชั้นหินที่อยู่ เหนือและใต้ รอยต่อมีแนวขนานกัน ซึ่งแสดงถึงการขาดช่วงในลำดับชั้น ของหินชั้น โดยทั่วไปช่วงที่ขาดตอนไปนั้น เกิดเนื่องจากการกร่อน หรือบางครั้งไม่มีการทับถม ปกติจะสังเกตเห็นได้จากรอยขรุขระ ของผิวของการกร่อน ซึ่งมีมากพอที่จะทำให้เห็นเป็นลักษณะสูง ๆ ต่ำ ๆ เช่น รอยชั้นไม่ต่อเนื่องที่หินชุดเก่ายังอยู่ในแนวนอนในช่วงที่มีการกร่อน หรือช่วงที่เปลือกโลกมีการแยกตัวและจมตัวลงโดยไม่เกิดการเอียงเทหรือเลื่อน เหลื่อม [สิ่งแวดล้อม]
Slope ความชัน, ความลาด 1) ความชัน ค่าตัวเลขซึ่งกำหนดเป็นองศาของการเอียง เทจากแนวราบ หรือ ค่าแทนเจนต์ (tangent) ของมุมลาด 2) ความลาด พื้นผิวส่วนที่อยู่บนเปลือกโลก ซึ่งมีการเอียงเท ได้แก่ ลาดเขา (hill slope) ลาดทวีป (continental slope) เป็นต้น [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
inclination (n.) การเอียง See also: การเฉียง, การตะแคง, การเฉ
lean (n.) การเอียง See also: การเอน Syn. inclination
obliquity (n.) การเอียง Syn. obliqueness Ops. vertical
slant (n.) การเอียงลาด
tilt (n.) การเอียงลาด See also: การเอียง, ความเอียง
lurch (n.) การเอียงวูบ See also: การเอียงอย่างฉับพลัน Syn. tip, roll
careening (n.) การเอียงไปข้างหนึ่ง Syn. leaning
leaning (n.) การเอียงไปข้างหนึ่ง Syn. careening
list (n.) การเอียงไปข้างหนึ่ง Syn. careening, leaning

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การเอียง
Back to top