ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การเสียดสี

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การเสียดสี*, -การเสียดสี-

การเสียดสี ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
antifriction(แอนทีฟริค' ชัน) adj. ป้องกันหรือลดการเสียดสี (lubricant)
attrition(อะทริช'เชิน) n. การสึกกร่อนเนื่องจากการเสียดสี,การเสียดสี,การสึกกร่อน,การลดลงของขนาดหรือจำนวน. attritional, attritive adj., Syn. erosion, weakening, wearing ###A. buildup, reenforcement)
friction(ฟริค'เชิน) n. การเสียดสี,การขัดสี,ความขัดแย้ง,ความไม่ลงรอยกัน., See also: less adj., Syn. attrition
innuendo(อินนิวเอน'โด) n. การเหน็บแนม,การเสียดสี,การพูดเหน็บแนมหรือเสียดสี
mechanical(มะแคน'นิเคิล) adj. (เกี่ยวกับ) เครื่องจักรเครื่องกล,เกิดจากการเสียดสี,ไม่มีจิตใจ,ไม่เป็นตัวของตัวเอง,อัตโนมัติ,เป็นนิสัย,เป็นกิจวัตร,ซึ่งยึดถือวัตถุนิยม. n. แผ่นกระดาษแข็ง สำหรับปิดงานศิลป์ต่าง ๆ
sarcasm(ซาร์'คัสซึม) n. การถากถาง,การเหน็บแนม,การเสียดสี,การหัวเราะเยาะเย้ย., Syn. irony,satire
sarcastic(ซาร์แคส'ทิค) adj. เกี่ยวกับ (การถากถาง,การเหน็บแนม,การเสียดสี, See also: sacrastically adv., Syn. sarcastical
satire(แซท'ไทเออะ) n. การเหน็บแนม,การเสียดสี,การเย้ยหยัน,การถากถาง,เรื่องเหน็บแนม,เรื่องเสียดสี,บทประพันธ์เหน็บแนมหรือเสียดสี, See also: satiric (al) (ซะเทอ'ริเคิล) adj. satiricalness n.
severity(ซีเวีย'ริที) n. ความรุนแรง,ความเข้มงวด,ความกวดขัน,ความเคร่ง,การเอาจริงเอาจัง,ความยากลำบาก,ความแม่นยำ,การลงโทษอย่างรุนแรง,การเหน็บแนม,การเสียดสี
synovial membraneประกอบด้วยเยื่อบาง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระดูกและกล้ามเนื้อ ทำหน้าที่ขับน้ำเมือกเหนียว ๆ เพื่อหล่อลื่นป้องกันการเสียดสี (synovial fluid)
English-Thai: Nontri Dictionary
friction(n) การขัดถู,การกระทบกระเทือน,ความฝืด,การเสียดสี
gibe(n) การหัวเราะเยาะ,การเยาะเย้ย,การเสียดสี,การถากถาง
sarcasm(n) การเสียดสี,การถากถาง,การเหน็บแนม,การเยาะเย้ย
satire(n) การเหน็บแนม,การเสียดสี,เรื่องเสียดสี,เรื่องถากถาง
scoff(n) การเยาะเย้ย,การหัวเราะเยาะ,การเสียดสี,การถากถาง
traction(n) การลาก,การดึง,การเสียดสี,การฉุด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
satireการเสียดสี [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Abrasion การสึกกร่อน การกร่อนของผิววัสดุอันเกิดจากการเสียดสี เช่น ผนังหรือพื้นเตาเผาที่สึกกร่อนเนื่องจากการเคลื่อนย้ายขยะ ดู Erosion และ Corrosion [สิ่งแวดล้อม]
Bursaถุงน้ำกันเสียดสี,เบอร์ซา,ถุงน้ำ,ถุงน้ำลดการเสียดสี [การแพทย์]
Bursectomyการตัดถุงน้ำลดการเสียดสีออก [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
friction (n.) การเสียดสี See also: การขัดสีกันระหว่างวัตถุ
attrition (n.) การสึกกร่อน (โดยเฉพาะจากการเสียดสี) Syn. wearing down, friction, rubbing Ops. buildup
bon mot (n.) บทกวีสั้นๆ ที่มักจะมีการเสียดสีหรือมีคำคมในตอนจบ Syn. witticism
dearie (n.) ที่รัก (ใช้เรียกผู้อื่น) (คำไม่เป็นทางการ ปัจจุบันใช้ในการเสียดสีหรือล้อเลียน) Syn. deary
deary (n.) ที่รัก (ใช้เรียกผู้อื่น) (คำไม่เป็นทางการ ปัจจุบันใช้ในการเสียดสีหรือล้อเลียน)
epigram (n.) บทกวีสั้นๆ ที่มักจะมีการเสียดสีหรือมีคำคมในตอนจบ Syn. bon mot, witticism
frictional (adj.) เกี่ยวกับการเสียดสี
rubbing (n.) การสึกกร่อน (โดยเฉพาะจากการเสียดสี) Syn. wearing down, friction Ops. buildup
wearing down (n.) การสึกกร่อน (โดยเฉพาะจากการเสียดสี) Syn. friction, rubbing Ops. buildup

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การเสียดสี
Back to top