ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การทำให้เสื่อมเสีย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การทำให้เสื่อมเสีย*, -การทำให้เสื่อมเสีย-

การทำให้เสื่อมเสีย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
calumny(แคล'ลัมนี) n. การกล่าวร้าย,การป้ายสี,การทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง, Syn. defamation
spoliation(สโพลิเอ'เชิน) n. การปล้น,การชิงทรัพย์,การทำลาย,การปล้นเรือชาติเป็นกลางในยามสงคราม,การทำลายเอกสาร,การทำให้เสื่อมเสีย,การทำลาย, See also: spoliative adj.
violation(ไวอะเล'เชิน) n. การฝ่าฝืน,การละเมิด,การรบกวน,การทำลาย,การประทุษร้าย,การข่มขืน,การกระทำชำเรา,การทำให้เสื่อมเสีย., See also: violative adj. -S .infringement
English-Thai: Nontri Dictionary
demoralization(n) การทำให้ศีลธรรมเสื่อม,การทำลาย,การทำให้เสื่อมเสีย
disparagement(n) การทำให้เสื่อมเสีย,การดูถูก,การดูหมิ่น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
miscarriage of justiceการทำให้เสื่อมเสียความยุติธรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
degradation (n.) การทำให้เสื่อมเสีย See also: การทำลาย, การทำให้อันตราย
profanation (n.) การทำให้เสื่อมเสีย See also: การดูหมิ่น
demoralization (n.) การทำให้เสื่อมเสียศีลธรรม See also: การทำให้หมดศีลธรรม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การทำให้เสื่อมเสีย
Back to top