ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การคุยโว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การคุยโว*, -การคุยโว-

การคุยโว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
ballyhoo(แบล'ลีฮู) {ballyhooed,ballyhooing,ballyhoos} n.,v. (การ) โฆษณาชวนเชื่ออย่างมาก,การคุยโวโอ้อวด, Syn. babble
braggadocio(แบรกกะโด'ซีโอ) n. การคุยโม้การคุยโว,คำพูดที่คุยโว,คนคุยโว
declamation(เดคคละเม'เชิน) n. การแสดงสุนทรพจน์แบบโผงผาง,พูดชุมชน,การพูดที่ครึกโครม,การคุยโว,การท่องออกเสียง, See also: declamatory adj. ดูdeclamation
pomposity(พอมพอส'ซิที) n. ความเอิกเกริก,การวางท่าวางทาง,การเดินขบวนอย่างผึ่งผาย,ความผึ่งผาย,การคุยโว., See also: pompous adj.
show-off(โช'ออฟ) n. ผู้โอ้อวด,การโอ้อวด,การอวด,การคุยโว, See also: show-offish adj.
wind(วินดฺ,ไวน์ดฺ) n. ลม,กระแสลม,ลมเป่า,เครื่องดนตรีแบบใช้ลมเป่า,ลมหายใจ,หายใจ,ความสามารถในการหายใจ,แรงอิทธิพล,พื้นฐาน,ลมกลิ่น,การคุยโว,ลมในกระเพาะหรือลำไส้,ทิศทางลม,ลมที่อัดไว้,การพัน,การม้วน,การขด,การหมุน,การกว้าน,การเปลี่ยนทิศทาง,ทางโค้ง,ทางคดเคี้ยว
English-Thai: Nontri Dictionary
boast(n) การคุยโว,การโม้,การโอ้อวด
brag(n) การคุยโว,การโม้,การพูดอวด
exaggeration(n) การคุยโว,การพูดเกินจริง,การพูดโอ้อวด
pedantry(n) การอวดความรู้,การอวดภูมิ,การคุยโวโอ้อวด
vaunt(n) การคุยโว,การโอ้อวด
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
avowal (n.) การคุยโว See also: การคุยโอ้อวด, การคุยโต Syn. brag
vaunt (n.) การคุยโว See also: การคุยโอ้อวด, การคุยโต Syn. avowal, brag
wind (n.) การคุยโว See also: การคุยโม้โอ้อวด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การคุยโว
Back to top