ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การกระโดดโลดเต้น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การกระโดดโลดเต้น*, -การกระโดดโลดเต้น-

การกระโดดโลดเต้น ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
caper(เค'เพอะ) {capered,capering,capers} vi. กระโดดโลดเต้น n. การกระโดดโลดเต้น,การยั่วเย้า,อาชญากรรม -Id. (cut a caper การเล่นกล,การกระโดดโลดเต้น), Syn. skip,prank,frolic
lark(ลาร์คฺ) n. นกเล็กร้องเพราะชนิดหนึ่ง,การเล่นสนุก,ความสนุกสนาน,การกระโดดโลดเต้น vi. สนุกสนาน,เล่นซน
English-Thai: Nontri Dictionary
caper(n) การกระโดดโลดเต้น,การกระโดดเล่น
frisk(n) ความร่าเริง,ความว่องไว,การกระโดดโลดเต้น
frolic(n) ความสนุกสนาน,การเล่นสนุก,การกระโดดโลดเต้น,การหยอกเย้า
lark(n) นกล้าค,ความสนุกสนาน,การเล่นสนุก,การกระโดดโลดเต้น
skylark(n) การกระโดดโลดเต้น,นกชนิดหนึ่ง,ความคึก
spree(n) การกระโดดโลดเต้น,ความสนุกสนานเฮฮา,อาการเมา
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
frisk (n.) การกระโดดโลดเต้น
play (n.) การกระโดดโลดเต้น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การกระโดดโลดเต้น
Back to top