ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

กริยาท่าทาง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *กริยาท่าทาง*, -กริยาท่าทาง-

กริยาท่าทาง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
presence(เพรซ'เซินซฺ) n. การมีอยู่,การเข้าร่วม,การปรากฎ,บริเวณใกล้เคียง,การอยู่ต่อหน้า,กริยาท่าทาง,บุคคล,ภูติผีปีศาจ,สิ่งศักดิ์สิทธิ์
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
movement (n.) กริยาท่าทาง
meretricious (adj.) ซึ่งเป็นกริยาท่าทางของโสเภณี

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า กริยาท่าทาง
Back to top