writhe

แปลว่า


vi บิดตัวเพราะเจ็บปวด
ความหมายเหมือนกับ: squirm , twist
คำที่เกี่ยวข้อง: งอเพราะเจ็บปวด , บิดเบี้ยวด้วยความเจ็บปวด