wrath

แปลว่า


n ความโกรธเคือง
ความหมายเหมือนกับ: anger , fury , rage
คำที่เกี่ยวข้อง: ความแค้น , ความโมโห , ความฉุนเฉียว , การมีโทสะ
คำตรงข้าม: affection , fondness , love
adj โกรธจัด (คำโบราณและทางวรรณคดี)
คำที่เกี่ยวข้อง: โกรธแค้น , โมโหจัด , โกรธเกรี้ยว