worthless

แปลว่า


adj ซึ่งไร้ค่า
ความหมายเหมือนกับ: useless , valueless
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งไม่มีคุณค่า
คำตรงข้าม: useful , valuable