wormwood

แปลว่า


n พืชไม้พุ่มหรือพืชลำต้นอ่อนจำพวก Artemesia
ความหมายเหมือนกับ: absinthe
adj ซึ่งทำให้กลัดกลุ้ม
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งทำให้ขมขื่น