woolsack

แปลว่า


n กระสอบใส่ขนสัตว์หรือขนแกะ
ความหมายเหมือนกับ: bag
คำที่เกี่ยวข้อง: ถุงที่ใส่ขนสัตว์หรือขนแกะ


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top