woodchuck

แปลว่า


n สัตว์คล้ายหนูยักษ์
ความหมายเหมือนกับ: groundhog
คำที่เกี่ยวข้อง: มีขนสีน้ำตาลลายเทา แถบอเมริกาเหนือ ชื่อละตินคือ Marmota monax