wood pigeon

แปลว่า


n นกที่ถูกล่าเป็นกีฬาหรืออาหาร
ความหมายเหมือนกับ: squab


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top